Saturday, 29 February , 2020

News.kozaninet.gr

Ενημέρωση χωρίς όρια

Archive for the ‘Ευρωπαϊκά Νέα’ Category

Νορβηγία – ποιὸν ἐξυπηρετεῖ τὸ στυγερὸ ἔγκλημα;

Posted by Συντ. Ομάδα On Αύγουστος - 3 - 2011

http://news.kozaninet.gr/wp-content/uploads/2011/08/norvigos1.jpg 324w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

Τὰ χαρτιὰ ἔχουν, πλέον, ἀνοίξει: δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἰσλαμιστὴ δράστη – ἀλλὰ γιὰ «ἀκροδεξιό»! Ποὺ ἤθελε, λοιπόν, μιὰ κίνηση Εὐρωπαϊκῆς ἀνεξαρτησίας, ἀγῶνα κατὰ τοῦ «πολυπολιτισμοῦ» καὶ τὴν ἐπαναπροώθηση στὶς χῶρές τους τῶν μεταναστῶν – μᾶς λένε · ποὺ ἔβλεπε νὰ κινδυνεύῃ ἡ χριστιανικὴ Δύση. Κι ὅπως τὰ πονηρὰ ΜΜΕ μᾶς ἔχουν μάθει, τέτοια γνωρίσματα παραπέμπουν ἀμέσως σ᾿ ἕνα τυπικὸ «νεοναζί».

Κι αἴφνης νά σου, ὁ ὑποτιθέμενος αὐτὸς προστάτης τῆς Δύσεως καὶ λάτρης τῆς Λευκῆς Φυλῆς, προκειμένου νὰ διαλαλήσῃ τὶς ξενοφοβικές του ἀπαιτήσεις, πάει καὶ ἐκτελεῖ μιὰ ἑκατοντάδα νεαρῶν παιδιῶν τῆς ἴδιας του ἐπαπειλούμενης φυλῆς.

Μοιάζει σὰν κάποιος ἀκτιβιστὴς τῆς Greenpeace νὰ πυροβολοῦσε ἑκατὸ γαλάζιες φάλαινες ἢ δελφίνια, προκειμένου νὰ διαφημίσῃ τὴν ὑπόθεση τῆς προστασίας τους, πρὸ τοῦ ἐπαπειλοῦντος ἀφανισμοῦ των!

Μπορεῖ κανεὶς ἄνθρωπος νὰ πάρῃ τέτοια ἀλληλουχία στὰ σοβαρά;

Ἢ θἆταν ἆρά γε ποτὲ δυνατόν, κάποιος ἀντίμαχος τῆς πυρηνικῆς ἐνεργείας νὰ ἐμόλυνε μίαν ἑκατοντάδα περιοίκων ἑνὸς πυρηνικοῦ ἀντιδραστῆρος μὲ ραδιενέργεια, προκειμένου νὰ διαδηλώσῃ κατὰ τοῦ κινδύνου πυρηνικῆς μολύνσεως;

Ἀδιανόητα πράγματα, βεβαίως. Ὁ δολοφόνος τῆς Νορβηγίας δὲν μοιάζει μὲ κανένα πέραν κάθε νηφαλίου ψυχραιμίας «τσιτωμένο» κυνηγὸ τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας. Ἀπεναντίας, ἐγκλήματα μὲ ἰδεολογικὰ κίνητρα πάντοτε ἀκολουθοῦν κάποιαν ὡρισμένη λογική – πού, στὴν ἐπίσημη ἐκδοχὴ τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος, ὁλοκληρωτικῶς ἀπουσιάζει. Ἀλλὰ οὔτε κι ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἐξαίρεση, μᾶς ἔχουν πιὰ συνηθίσει: ὅποτε συμβῇ κάτι, κάπου, ἡ ἐπίσημη ἐκδοχὴ πάντοτε εἶναι τραβηγμένη ἀπὸ τὰ μαλλιά…

Ὅμως οἱ περὶ αὐτὴν τὴν τραγῳδία τρόμου ἀλλεπάλληλες παραδοξότητες συνεχίζονται: ἡ νορβηγικὴ ἀστυνομία χρειάσθηκε μιὰν ὁλόκληρη ὥρα, ὥστε νὰ προσδράμῃ στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος. Πρῶτα δὲν εὕρισκαν ἑλικόπτερο, κατόπιν βούλιαξε τὸ σκάφος τῆς ἀστυνομίας – ὥσπου, τέλος, νὰ καταφύγουν οἱ προστάτες τῆς τάξεως στὴν χρήση ἰδιωτικῶν πλοιαρίων γιὰ νὰ φθάσουν στὸ νησί. Ὁ δολοφόνος διέθετε ὅλην τὴν χρονικὴ ἄνεση ὥστε ν᾿ ἀποτελειώσῃ τὸ αἱματηρό του ἔργο.

Σὰν νὰ μὴ ἔφθαναν ὅλα τοῦτα τὰ παράδοξα, ὁ πολυμήχανος αὐτὸς θαυματοποιὸς εἶχε προηγουμένως μόλις καταφέρει νὰ πυροδοτήσῃ καταμεσῆς τοῦ κυβερνητικοῦ τετραγώνου μιὰ βόμβα τέτοιας ἰσχύος, γιὰ τῆς ὁποίας τὴν κατασκευὴ καὶ οἱ πλέον πεπειραμένοι ἐπαγγελματίες βομβοποιοὶ τῆς Βαγδάτης θὰ ἦσαν πολὺ περήφανοι! Ὑποτίθεται δὲ πὼς στόχευε, λέει, στὴν κατασφαγή – ἤ, τοὐλάχιστον, τὴν παράλυση – τῆς νορβηγικῆς κυβερνήσεως.

Ὡραῖα λοιπόν, κατανοητὸν πὼς κάποιος ποὺ αἰσθάνεται ἑαυτὸν τυραννοκτόνον κάνει τέτοια σχέδια. Τὶ θὰ ἔκανε, ὅμως, ἕνας κανονικὸς ὠργισμένος πολίτης, ἀποφασισμένος νὰ καθαρίσῃ τὴν κυβέρνησή του; Θὰ φρόντιζε φυσικὰ νὰ μάθῃ, πότε θὰ εἶχε μέγιστες πιθανότητες, ὥστε οἱ κύριοι ὑπουργοὶ νὰ εὑρίσκωνται πράγματι ἐκεῖ, ὅπου σκόπευε νὰ τοὺς σκοτώσῃ.

Πάντως ὁ πολυμήχανός μας ἐν λόγῳ «ἀκροδεξιὸς» δράστης δὲν ἐπιδεικνύει αὐτὴν τὴν στοιχειώδη εὐφυΐα. Ἐπιλέγει νὰ δράσῃ ἐν μέσῳ διακοπῶν θερινῶν – κι ἀπὸ τὶς διακοπές, μάλιστα, ἐπιλέγει ἀπόγευμα Παρασκευῆς, ὡς ἐὰν ἤθελε νἆναι βέβαιος ὅτι ἀκριβῶς οἱ στόχοι του δὲν θὰ βρίσκονταν ἐκεῖ. Ποιὸς δὲν ξέρει, ὅτι μέσα σὲ τέτοια κτήρια ἀπόγευμα Παρασκευῆς, τέλη Ἰουλίου, τὸ πολὺ νὰ βρεθοῦν κἀναδυὸ καθαρίστριες καὶ κάποιοι κλητῆρες; Ὁπότε πλήττονται μόνον οἱ ἀθῶοι διαβάτες – ἀπὸ τὸν νορβηγικὸ λαό, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ὁ «νεοναζὶ» ἀγωνίζεται γιὰ νὰ προστατεύσῃ!

Φαντασθῆτε τὸν Βίλχελμ Τὲλ (Wilhelm Tell) νὰ στήνῃ ἐνέδρα γιὰ τὸν Γκέσλερ πίσω ἀπὸ ἕνα δένδρο πάνω στὸ κούφιο πέρασμα μὲ τὴν βαλλίστρα του, καθυστερώντας ὅμως τόσο, ποὺ ὁ Γκέσλερ νὰ ἔχῃ ἐν τῷ μεταξὺ φύγει γιὰ παραθέριση σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ἁψβουργικὰ παλάτια στὴν Βιέννη ἢ στὴν Βοημία · ὁπότε, ὅμως, νὰ τεντώνῃ τὴν χορδή του γιὰ νὰ σκοτώσῃ ἀντ᾿ ἐκείνου τοῦ τυράννου κάποιους τυχαίους περαστικοὺς Ἑλβετούς!

Τὸ σκηνικὸ αὐτὸ μοιραίως ἀνακαλεῖ στὴν μνήμη μας κάποια 11η Σεπτεμβρίου, ὁπότε, ἐπίσης, θὰ βρίσκονταν περὶ τὶς 8 τὸ πρωὶ στοὺς πύργους τοῦ παγκοσμίου ἐμπορικοῦ κέντρου κυρίως καθαρίστριες καὶ κάποιοι κλητῆρες, τοὺς ὁποίους καὶ θὰ ἔπλητταν, ἀντὶ τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν, ποὺ τὴν ὥρα ἐκείνη ἀκόμη οὔτε ποὺ θὰ εἶχαν σηκωθῆ ἀπὸ τὶς κλίνες τους.

Τότε ἡ διευθύνουσα ἀμερικανοσιωνιστικὴ Μαφία χρειάζονταν κάποιο πρόσχημα γιὰ τὸν σχεδιασμένο τους πόλεμο κατὰ τοῦ Ἰσλάμ – ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν, ὣς τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Λιβύη καὶ μέχρι τὸν ἀκόμη κατὰ τοῦ Ἰρὰν ἐπικείμενο.

Καὶ τώρα, τὶ στοχεύεται;

Τὸ στόχαστρο τοῦ Ἐχθροῦ τώρα ἐμφανῶς στρέφεται πρὸς τὴν ἀναδυομένη κίνηση εὐρωπαϊκῆς ἀντιστάσεως κατὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς ἰσοπεδώσεως: τὸ γεγονός μᾶς τιμᾷ μέν, ὅμως καὶ ἐγρηγοροῦμεν, καθὼς ἡ ἐκ μέρους του προϊοῦσα εἰς ἔγκλημα ἀναγωγὴ τῆς ὅποιας πολιτικῆς ἐναντίον του ἀντιστάσεως πλησιάζει στὸ ὑστερικὸ ἀπώγειό της.

Γιατί, λοιπόν, νὰ μὴ πυροβολήσῃ ὁ ἀναλαβὼν τέτοιαν ἀποστολὴ δράστης μαύρους ἀφρικανοὺς ἢ μουσουλμάνους μετανάστες, κατὰ τῶν ὁποίων κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐκδοχὴ καὶ ἐστόχευε – ἀλλὰ νορβηγούς;;;

Ἡ ἐμπλεκομένη ψυχολογία εἶναι λεπτοτάτη: Ἂν ἀνατίναζε κάποιο τζαμὶ διαρκούσης τῆς δεήσεως τῆς Παρασκευῆς, θὰ εἶχε ἐξασφαλισμένη τὴν ἀδιαφορία ἤ, ἀκόμη, καὶ τὴν ἀνομολόγητη χαιρέκακη ἐπικρότηση πολλῶν συμπατριωτῶν του νορβηγῶν καὶ λοιπῶν εὐρωπαίων. Δὲν θέλησαν, ὅμως, οἱ ὅποιοι σχεδιασταὶ κάτι τέτοιο. Ἡ βαθυτάτη ἀγανάκτηση ἀπὸ τὴν μαζικὴ δολοφονία ποὺ διεπράχθη ᾿πάνω στοὺς ἴδιους τους, τοὺς δικούς τους ἀνθρώπους μεταστρέφεται ἀμέσως σὲ μῖσος καὶ ἀποστροφὴ κατὰ τῆς ὑποτιθεμένης καὶ σφυρηλατηδὸν ὅπως-ὅπως προβαλλομένης κοσμοθεωρίας τοῦ δράστου (ΣτΜ: Ἐπὶ δὲ συναισθηματικῶς φορτισμένων καὶ διὰ ἱστορικῆς παραχαράξεως τεχνουργημένων ἀνακατευθυνουσῶν καὶ θεμελιωδῶς συγχεουσῶν διαβολικῶν χειραγωγήσεων τῶν λαῶν οἱ γνωστοὶ-ἄγνωστοι ἄρχοντες τοῦ παρασκηνίου ἔχουν, ἄλλως τε, ὑπαρξιακὴ ἐμμονή, ἔχοντας ἀναγάγει τὸ ἀντικείμενον εἰς ὑψηλὴν ταλμουδικὴν τέχνην… Δὲν εἶναι διόλου τυχαῖον ὅτι στὸ Ἰσραὴλ ὑπάρχει κῦμα θαυμαστῶν τοῦ δράστου, ποὺ λένε πὼς τὸ ἄξιζαν οἱ παλιο-νορβηγοί, ποὺ καταδικάζουν συνεχῶς τὸ Ἰσραήλ, βλ. http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-was-the-massacre-in-norway-a-reaction-to-bds.html καhttp://www.armahellas.com/?p=3746 ). Κι ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ὁ στόχος: Τὰ τηλεκατευθυνόμενα ἄβουλα ἀθύρματα τῶν ΜΜΕ αὐτομάτως θὰ συνδέουν ἐφ᾿ ἑξῆς συνειρμικῶς κάθε κίνηση Εὐρωπαϊκῆς ἀνεξαρτησίας μὲ τὴν ἀνάμνηση ἑνὸς κατὰ τοῦ ἰδίου των λαοῦ στρεφομένου ἀποτροπαίου ἐγκλήματος.

Ἔτσι, ὅταν πάλι στὸ μέλλον ὑποτιθέμενοι ἀκροδεξιοὶ ἢ ἐθνικισταὶ θὰ ἐκμηδενίζωνται διὰ ἐξοντωτικῆς δυσφημίσεως, κοινωνικῆς καταστροφῆς ἢ καθείρξεως γιὰ ἐγκλήματα σκέψεως καὶ γνώμης κ.λπ., τὰ ΜΜΕ θὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν σφαγὴ τῆς Νορβηγίας, ὥστε ν᾿ ἀποσπάσουν τὴν ἀκόμη θερμότερη ὲπικρότηση τοῦ ἀποναρκωμένου τους κοινοῦ.

Ὅπου κι ἂν ἀκουστῇ κρότος ποὺ ν᾿ ἀποδίδεται στοὺς ἐθνικιστάς, δύναται νὰ εἶναι κανεὶς ἐκ προοιμίου σχεδὸν βέβαιος ὅτι θὰ πρόκειται περὶ προβοκάτσιας ἐκ μέρους ἐκείνων ποὺ ἔχουν συμφέρον. Διότι δὲν ὑπάρχουν σοβαροὶ ἀκτιβισταὶ τοῦ ἐθνικῶς καὶ εὐρωπαϊκῶς συνειδητοῦ στρατοπέδου ποὺ νὰ μὴ συνειδητοποιοῦν πλήρως, ὅτι ἐπὶ τοῦ παρόντος τυχὸν ψευδο- ἢ παραστρατιωτικὴ μορφὴ ἀντιστάσεως κατὰ τοῦ κρατοῦντος Συστήματος θὰ συνιστοῦσε τελείαν παραφροσύνην, καθὼς ἡ κρατοῦσα πολιτικὴ Μαφία ἐλέγχει ἀκόμη πλήρως καὶ ἀποκλειστικῶς τὰ πάντα.

Ὡς ἐκ τούτου, τὸ στρατηγικό μας τρίπτυχο θὰ εἶναι:

 

Λαϊκὴ Διαφώτισις-Ὀργάνωσις τῆς Κινήσεώς μας–Πολιτικὴ Ἀντίστασις

 

Ἡ διάτρητη κι ἀσυμμάζευτη ἐνέργεια τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στὴν Νορβηγία δὲν μᾶς ἀγγίζει καθόλου. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ φέρει καθαρὴ ὑπογραφή. Ἀπευθύνονται, λοιπόν, ἀποκλειστικῶς σὲ ἠλιθίους;

 

25η Ἰουλίου 2011

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

 

BERNHARD SCHAUB

 

www.europaeische-aktion.org

 

http://www.armahellas.com/?p=3759

«Ελληνάρας» ο χασάπης της Νορβηγίας!

Posted by Συντ. Ομάδα On Ιούλιος - 26 - 2011

http://news.kozaninet.gr/wp-content/uploads/2011/07/mixand-thumb-large.jpg 435w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

Τις πιο ακραίες απόψεις των Ελλήνων εθνικιστών υιοθετεί στο μανιφέστο του ο Άνερς  Μπρέιβικ. Στο 1500 λέξεων μανιφέστο του «2083: Μια Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Ανεξαρτησίας» ο Νορβηγός εξτρεμιστής προτείνει:

  • Toν διαμελισμό της Αλβανίας και την προσάρτηση τμήματος της στην Ελλάδα
  • Την επιστροφή στην Ελλάδα των «χαμένων πατρίδων» στην Τουρκία (παράλια Μικράς Ασίας)
  • Την εκδίωξη του Μουσουλμανικού στοιχείου από την Βόρειο Κύπρο.

Επίσης το μανιφέστο περιέχει χάρτη της νέας Μεγάλης Ελλάδας

καθώς και τον δικέφαλο αετό της Ορθοδοξίας με την επιγραφή «Δεν ξεχνώ!»
Η προσάρτηση από την Ελλάδα των τουρκικών εδαφών θα γίνει μέσω πολέμου που θα περιλαμβάνει  την χρήση βιολογικών και χημικών όπλων!

Η υιοθέτηση και προβολή αυτών των απόψεων από τον Νορβηγό εξτρεμιστή Μπρέιβικ θέτει και πάλι στο προσκήνιο το ερώτημα των διασυνδέσεών του με ξένους-πιθανώς και ελληνικούς- εθνικιστικούς κύκλους.

Αναλυτικότερα:

  • Αλβανία: Ο Μπρέιβικ προτείνει ότι θα πρέπει να διαμελιστεί και να μοιρασθεί κατ’ αναλογία 20% μεταξύ της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου. Το υπόλοιπο 6Ο% θα συγκροτήσει ένα Αλβανοχριστιανικό κράτος. Όλοι οι Αλβανοί Μουσουλμάνοι θα απελαθούν  στην Κεντρική Ανατολία (Τουρκία)
  • Κύπρος: Η Βόρεια και η Νότια Κύπρος θα ενωθούν ξανά στα πλαίσια ενός Ελληνοκυπριακού Χριστιανικού κράτους. Όλοι οι Τουρκοκύπριοι θα απελαθούν στην Κεντρική Ανατολία.
  • Τουρκία: Όλοι οι Μουσουλμάνοι που ζουν στην Δυτική Ανατολία (παράλια Μικράς Ασίας) θα απελαθούν στην Κεντρική Ανατολία. Τα παράλια της Μικράς Ασίας θα ξαναενωθούν με την Ελλάδα. Η Τουρκία θα διαμελιστεί σε τρία κομμάτια: To Δυτικό τμήμα που θα ενωθεί με την Ελλάδα, το Ανατολικό τμήμα που θα γίνει τμήμα της Αρμενίας και το Κεντρικό τμήμα που θα είναι η Τουρκία.

Σύμφωνα με τον Μπρέιβικ η Ελλάδα έχει νόμιμες εδαφικές διεκδικήσεις στην Βόρειο Ήπειρο, την Ανατολική Θράκη (συμεριλαμβανομενης της Κωνσταντινούπολης και της Αγίας Σοφίας), στα νησιά Ίμβρος και Τένεδος και σε τμήματα της  Δυτικής Ανατολίας που περιλαμβάνουν  μεταξύ άλλων και την Σμύρνη. «Αυτές οι περιοχές και πολλές άλλες» αναφέρει ο Μπρέιβικ στο μανιφέστο του «κάποτε είχαν σημαντικό Ελληνικό εθνοτικό πληθυσμό όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τους χάρτες που παρουσίασε ο κ. Ελευθέριος Βενιζέλος στην Διάσκεψη των Παρισίων το 1919. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι Δυτικοί Σύμμαχοι, ιδιαίτερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λόιντ Τζορτς, είχε υποσχεθεί στην Ελλάδα εδαφικά αντάλλαγμα αν έμπαινε στον πόλεμο με την πλευρά των Συμμάχων»

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η επέκταση της Ελλάδας σε βάρος της Τουρκίας, ο Μπρέιβικ προτείνει  Ευρωπαϊκή χριστιανική πανστρατιά  που όπως γράφει «θα έχει ως στόχο την απελευθέρωση της Δυτικής Ανατολίας και της Βόρειας Κύπρου». Και συμπληρώνει: «Βιολογικές και χημικές επιθέσεις ίσως να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο βαθμό που δεν θα προκαλέσουν ζημιές στην υποδομή της χώρας»!!

 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.home

http://news.kozaninet.gr/wp-content/uploads/2011/07/01.jpg 314w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Τις βασικές γραμμές της συμφωνίας των Ευρωπαίων για το νέο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας αλλά και τις επιλογές των ιδιωτών πιστωτών για τη συμμετοχή τους στο νέο γύρο χρηματοδότησης παραθέτει το Dow Jones Newswires, επικαλούμενο προσχέδιο της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το προσχέδιο των σύμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες (η οποία ξεκίνησε στις 14:35 ώρα Ελλάδος), η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων που λαμβάνει η Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό EFSF θα παραταθεί σε τουλάχιστον 15 χρόνια, από 7,5 χρόνια, ενώ το επιτόκιο της οικονομικής βοήθειας θα μειωθεί στο 3,5%.

Αναφορικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, το προσχέδιο αναφέρει ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θα πρέπει να διαλέξει από ένα «μενού επιλογών» για να συμβάλει στη διάσωση της Ελλάδας, ενώ στο πλαίσιο της νέας οικονομικής βοήθειας θα περιλαμβάνονται εγγυήσεις από την Ελλάδα.

Εξάλλου, η συμφωνία των Ευρωπαίων αναμένεται να προβλέπει πως ο μηχανισμός EFSF θα μπορεί να αγοράζει κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά, ενώ παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε «προληπτική βάση», αναφέρει το Dow Jones Newswires. Οι αγορές ομολόγων από τον EFSF στη δευτερογενή αγορά θα εξαρτώνται από αναλύσεις της ΕΚΤ και από την ομοφωνία των χωρών-μελών της Ευρωζώνης.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το DJ Newswires, οι νέοι κανόνες του EFSF δεν θα αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά επίσης την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

Νωρίτερα, δημοσίευμα ου Bloomberg που επικαλείται δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες, ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης εξετάζουν την εγγύηση των ελληνικών ομολόγων σε οποιαδήποτε περίπτωση χρεοκοπίας, καθιστώντας έτσι ευκολότερο για τις τράπεζες της χώρας να συνεχίσουν να καταφεύγουν στην ΕΚΤ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο κυβέρνησης της ΕΕ, οι ευρωπαϊκές αρχές στόχο έχουν η οποιαδήποτε περίοδος χρεοκοπίας, να είναι όσο το δυνατό συντομότερη.

Ακόμη, στέλεχος εθνικής κεντρικής τράπεζας, δήλωσε ότι τα ελληνικά ομόλογα θα μπορούσαν να στηριχθούν από τις ΑΑΑ εκδόσεις του EFSF.

«Αυτό μπορεί να διορθώνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΕΚΤ. Εάν αυτές οι εγγυήσεις είναι πολύ βραχυπρόθεσμες, ίσως μόνο για κάποιες ημέρες, μόνο και μόνο για τις προστατέψει από μια σύντομη επιλεκτική χρεοκοπία, τότε η έκθεση των φορολογούμενων θα είναι περιορισμένη», δηλώνει αναλυτής της Nomura International, πρώην στέλεχος της ΕΚΤ.

Επίσης, το Dow Jones Newswires αναφέρει, επικαλούμενο Ευρωπαίο αξιωματούχο, ότι η επαναγορά χρέους από το EFSF συνεχίζει να αποτελεί επιλογή, καθώς και ότι η λύση που θα συμφωνηθεί από την ευρωζώνη, στόχο θα έχει να αποτρέψει την εξάπλωση της κρίσης.

Ακόμη, τόνισε ότι άλλες προτάσεις που εξετάζονται για το σχέδιο, είναι και η μετακύλιση χρέους. Η ίδια πηγή αναφέρει στο πρακτορείο ότι τα χαμηλότερα επιτόκια για τα δάνεια του EFSF, θα ισχύσουν και για τις Ιρλανδία και Πορτογαλία.

Πηγή:www.capital.gr

Μήπως έχει ποντάρει στη χρεοκοπία;

Posted by Συντ. Ομάδα On Ιούλιος - 20 - 2011

 

Η γερμανική απειλή για την ισορροπία της ευρωζώνης, και συνολικά τις πιθανότητες του πολιτισμένου κόσμου να υπερβεί την οικονομική κρίση που διέρχεται τα τελευταία τρία χρόνια, έκανε και πάλι σήμερα την εμφάνισή της. Περισσότερο έντονη, ωμή και εκφοβιστική από κάθε προηγούμενη φορά.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Βερολίνο μπλόκαρε την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής που σχεδιαζόταν, επισημαίνοντας ότι δεν θα είχε ουσιαστικό αντικείμενο, από τη στιγμή που δεν προοιωνιζόταν λύση στο αδιέξοδο. Το Σαββατοκύριακο, η Άνγκελα Μέρκελ άφησε να εννοηθεί ότι στη Σύνοδο που προγραμματίστηκε για την Πέμπτη, δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα παραστεί.

Στη συνέχεια, ανακάλεσε μέσω του εκπροσώπου της, ακολούθησαν δυο 48ωρα οριακών παρασκηνιακών ζυμώσεων, και ενώ το πρακτορείο Reuters έφτασε στο σημείο να δημοσιεύσει έγγραφο στο οποίο φαινόταν ότι οι… μπερδεμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους της Ελλάδας είχαν περιοριστεί σε μόλις τρεις, κάτι που δημιουργούσε αισιοδοξία για συμφωνία, πάλι η Άνγκελα Μέρκελ αποφάσισε να κάνει ευτυχισμένους τους κερδοσκόπους.

Δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι το εντυπωσιακό από τη μεθαυριανή Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, με αποτέλεσμα να ψαλιδίσει τη διεθνή αισιοδοξία για μια λύση που θα ανακούφιζε ευρύτερα την παγκόσμια οικονομία, και όχι μόνο την ευρωζώνη.

Η «απάντηση» ήρθε εμμέσως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή την Ουάσινγκτον και τον Λευκό Οίκο, καθώς το IMF υπογράμμισε τους κινδύνους που συνεπάγεται για την προσδοκία ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας, η αδυναμία της πολιτικής ηγεσία της Ευρώπης, δηλαδή κατά κύριο λόγο της Γερμανίας, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, και να λήξει το θρίλερ την Πέμπτη, αντί να πάρει νέα παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η Γερμανίδα Καγκελάριος, που χρειάστηκε να προχωρήσει στην πατροκτονία του Χέλμουτ Κολ, για να βρεθεί κατακτητής της κορυφής, εξελίσσεται στο μοιραίο πρόσωπο για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μπορεί παρά να μπαίνει κανείς στον πειρασμό να αναρωτηθεί: Φταίει το γεγονός ότι στα γονίδια μιας πρώην Ανατολικογερμανίδας, το όραμα μιας Ενωμένης Ευρώπης πολύ απλά… δεν υπάρχει; Ή μήπως απλώς… έχει ποντάρει και εκείνη στα CDS της χρεοκοπίας;

http://www.statesmen.gr/

Προς Εκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. την Παρασκευή

Posted by Συντ. Ομάδα On Ιούλιος - 13 - 2011

Η εκτίμηση Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η πρόσφατη ένταση της κρίσης χρέους με θύμα την Ιταλία συνιστά σοβαρό και υπαρκτό «συστημικό κίνδυνο» επισπεύδει και τις αποφάσεις για το δεύτερο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα, ενώ οι ιθύνοντες πιθανών «νέων θυμάτων» κερδοσκοπικών επιθέσεων (Ισπανία, Βέλγιο) ζητούν, επίσης, «λύση εδώ και τώρα», ώστε να εκτονωθούν οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων.

Βρυξέλλες, Β. Δεμίρης

Υπό ασφυκτικές πιέσεις για την επίτευξη άμεσης συνολικής συμφωνίας σχετικά με τη διασφάλιση της σταθερότητας της Ευρωζώνης βρίσκονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες, τη στιγμή που εντείνονται δραματικά οι ανησυχίες για εξάπλωση της κρίσης. Στις κοινοτικές πρωτεύουσες έχει σημάνει συναγερμός και ανώτατοι κοινοτικοί αξιωματούχου παραδέχονται πλέον δημόσια το σοβαρό και υπαρκτό «συστημικό κίνδυνο της κρίσης».

Εκτίμηση είναι ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να επισπεύσει και τις αποφάσεις για το δεύτερο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα, ενώ οι ιθύνοντες πιθανών «νέων θυμάτων» κερδοσκοπικών επιθέσεων (Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο) ζητούν, επίσης, «λύση εδώ και τώρα», ώστε να εκτονωθούν οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων. Σε αυτό το σκηνικό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Φαν Ρομπέι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, πιθανώς την ερχόμενη Παρασκευή, προκειμένου να δοθεί ολοκληρωμένη απάντηση.

Τράπεζες
Η φημολογία περί επικείμενης Συνόδου Κορυφής είχε ως αποτέλεσμα τη μερική αναστροφή του αρχικού αρνητικού κλίματος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οι θετικές τάσεις ενισχύθηκαν και από τη δέσμευση που ανέλαβε η Ε.Ε., μέσω ανακοινωθέντος του Συμβουλίου EcoFin, να στηρίξει τις τράπεζες που θα αποτύχουν στα τεστ αντοχής, τα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν την Παρασκευή. Είναι χαρακτηριστικό ότι την κρισιμότητα της κατάστασης στη ζώνη του ευρώ και την ανάγκη να υπάρξει μια συνολική, συστημική απάντηση της Ευρωζώνης, παράλληλη προς τις εθνικές απαντήσεις, αναγνώρισαν χθες στις Βρυξέλλες, μετά το Ecofin, τόσο ο Πολωνός προεδρεύων του Συμβουλίου Γιάτσεκ Ροστόφσκι όσο και οι επίτροποι οικονομίας Όλι Ρεν και εσωτερικής αγοράς Μισέλ Μπαρνιέ.

Η κατάσταση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες στην Ευρωζώνη «εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους να μεταδοθεί και να απειλήσει την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη», προειδοποίησε ο Ολι Ρεν.

Ο κοινοτικός επίτροπος κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να οριστικοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν το δεύτερο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα, προκειμένου να μη μεταδοθεί η κρίση και αλλού, λέγοντας ότι «έχουν ήδη καταλήξει στο 99% της συμφωνίας». Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητούνται τρόποι ώστε να πέσουν οι τόνοι στη μετωπική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Γερμανίας και ΕΚΤ, η οποία έχει διχάσει την Ευρωζώνη, για τον τρόπο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη νέα ευρωπαϊκή αρωγή προς την Ελλάδα. Λάδι στη φωτιά έριξε χθες ο σύμμαχος των γερμανικών θέσεων υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας Γιαν Κις Ντε Γιάχερ, ο οποίος δήλωσε ότι η επιλεκτική χρεοκοπία της Ελλάδας δεν μπορεί πλέον να αποκλεισθεί ως πιθανότητα. Θέμα, στο οποίο, όπως πρόσθεσε, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

ΕΚΤ
Η θέση, όμως, της ΕΚΤ παραμένει σταθερή με την αυστηρή προειδοποίηση ότι εάν η Ελλάδα τεθεί σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας, τότε η ΕΚΤ θα σταματήσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες.

Η αντιπαράθεση αυτή επισκίασε τις σημαντικές αποφάσεις του Eurogroup της Δευτέρας για μεγαλύτερη ευελιξία και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Αποφάσεις, οι οποίες, όλα δείχνουν, ότι συνιστούν πυξίδα για την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης.

Ενίσχυση EFSF
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ρόλο κλειδί στην επιδιωκόμενη λύση θα έχει ο Ευρωμηχανισμός στον οποίο θα ανατεθεί η ευθύνη «εγγυητή» στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Σε μια προσπάθεια, μάλιστα, να καμφθούν οι ανησυχίες των αγορών και να πειστούν οι οίκοι αξιολόγησης για την αξιοπιστία της απάντησης της Ευρωζώνης, το «οπλοστάσιο» του Μηχανισμού αναμένεται να θωρακιστεί και να ενισχυθεί σημαντικά. Ισχυρά όπλα στη φαρέτρα είναι η μείωση των επιτοκίων δανεισμού, η δυνατότητα αγοράς ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους με αύξηση των χρόνων ωρίμανσης των δανείων, αλλά και η πρόθεση να αυξηθούν οι πόροι που σήμερα ανέρχονται σε 440 δισ. ευρώ.

ΔΝΤ: Ευρύτερη απάντηση
Θετικά υποδέχθηκε το ΔΝΤ την παραδοχή από ευρωπαϊκής πλευράς ότι το πρόβλημα χρέους της Ελλάδας απαιτεί μία ευρύτερη απάντηση. Οπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν της επικεφαλής του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, «Το ΔΝΤ χαιρετίζει τη δέσμευση του Euro­group να διασφαλίσει τη σταθερότητα της Ευρωζώνης? Χαιρετίζουμε, επίσης, την αναγνώριση ότι υπάρχει ανάγκη για μια ευρύτερη απάντηση ώστε να βοηθηθεί η Ελλάδα στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη διατηρησιμότητα του χρέους της» δήλωσε.

«Ναι» σε επαναγορά χρέους από το IIF
«Οι χώρες της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ πρέπει να παρουσιάσουν ένα νέο σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας, που να περιλαμβάνει και επαναγορά χρέους στις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις στις αγορές. Η έκκληση προέρχεται από το διεθνές τραπεζικό λόμπι IIF, που εκπροσωπεί τον τραπεζικό τομέα στις διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών. Σύμφωνα με το ΙΙF, η επαναγορά χρέους θα μπορούσε να γίνει σε εθελοντική βάση με διάφορους τρόπους, μέσω πράξεων στην ανοιχτή αγορά, ειδικές δημοπρασίες ή deals με μεμονωμένους επενδυτές, με την Ελλάδα να εκμεταλλεύεται το μεγάλο discount με το οποίο διαπραγματεύονται τα ομόλογά της στη δευτερογενή αγορά σε σχέση με την ονομαστική τους αξία. Ολες αυτές οι επιλογές, υπογραμμίζει δεν συνιστούν πιστωτικό γεγονός κατά τον ISDA.

http://www.imerisia.gr/default.asp?catid=12410

Εποχή παρακμής της ΕΕ

Posted by Συντ. Ομάδα On Ιούλιος - 12 - 2011

Φάντασμα του μέχρι πρότινος εαυτού της θυμίζει η ΕΕ. Τα σημάδια αποσύνθεσης θεμελιωδών χαρακτηριστικών της πολλαπλασιάζονται. Μοιραία ημέρα η Τρίτη, 5 Ιουλίου, αποτύπωσε ανάγλυφα, εξαιτίας της τυχαίας σύμπτωσης μιας σειράς γεγονότων, τον εκφυλισμό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στην Καρλσρούη, έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, άρχισε η εκδίκαση της προσφυγής κορυφαίων προσωπικοτήτων της ηγετικής χώρας της ΕΕ εναντίον της βοήθειας προς την Ελλάδα, που επιδιώκουν να χαρακτηριστεί από τους δικαστές ως? παραβίαση του γερμανικού Συντάγματος! Ποιος να το φανταζόταν ποτέ ότι όχι απλώς το υποτιθέμενο πακέτο «διάσωσης» της Ελλάδας που διασφαλίζει τα συμφέροντα των γερμανικών τραπεζών αλλά και η ίδια η ιδέα της «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» θα σύρονταν στο εδώλιο του κατηγορουμένου!

Τα σύνορα ξαναϋψώθηκαν την ίδια ημέρα, την Τρίτη, από τους Δανούς. Εστησαν τελωνειακούς σταθμούς στις εισόδους της χώρας από τις δύο άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ με τις οποίες συνορεύουν – τη Γερμανία και τη Σουηδία. Η ελεύθερη κίνηση προσώπων εντός της ΕΕ ανήκει στο παρελθόν.

«Γροθιά στο στομάχι» χαρακτήρισε ο δεξιός Πορτογάλος πρωθυπουργός Πέδρο Πάσους Κοέλιου την άκρως προκλητική υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας του κατά τέσσερις (!) βαθμίδες εντελώς αναιτιολόγητα από τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης Moody’s. «Μας αφαιρούν την ικανότητα κρίσης» παραπονέθηκε η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ για το γεγονός ότι η Moody’s πέταξε στην κατηγορία των «σκουπιδιών» τα κρατικά ομόλογα της Πορτογαλίας. Μια Ευρώπη που προσκυνά τρεις αμερικανικές ιδιωτικές επιχειρήσεις αξιολόγησης που βρίσκονται στην υπηρεσία των κερδοσκόπων. Θλιβερή εικόνα…

Η εικόνα απαξίωσης της Ελλάδας ενισχύθηκε την εβδομάδα που πέρασε. Εν αρχή ην η συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό «Φόκους» του προέδρου της Ευρωζώνης Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ. «Οι Ελληνες έχουν δηλώσει την ετοιμότητά τους να υποδεχθούν την έλευση τεχνογνωσίας από την Ευρωζώνη» είπε ο Γιουνκέρ. «Θα στείλουμε δηλαδή εκεί ειδικούς οι οποίοι θα πάρουν τον έλεγχο των πραγμάτων από τα χέρια των Ελλήνων. Αυτό θα μπορούσε να το θεωρήσει η ψυχή του ελληνικού λαού ως νεοαποικιοκρατία» παρατηρεί ο δημοσιογράφος. «Αυτό είναι αλήθεια, η εθνική κυριαρχία των Ελλήνων θα περιοριστεί δραστικά» επιβεβαίωσε ο Γιουνκέρ.

«Δεν έχει μέλλον η Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη» ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος ανάλυσης των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» του Λονδίνου την ίδια μέρα. Πολύ πιο βαρύς, βαθιά ταπεινωτικός ήταν ο τίτλος που είχε βάλει το γαλλικό περιοδικό «Κουριέ Ιντερνατιονάλ» σε ένα άρθρο του: «Η Ελλάδα σκλάβα της Ευρώπης»! Εξαιρετικά επώδυνο για οποιονδήποτε Ελληνα να το βλέπει γραμμένο. Η χρεοκοπία της Ελλάδας «γίνεται όλο και περισσότερο πιθανή» έγραφαν προχθές σε κύριο άρθρο τους και οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης», κατηγορώντας «τη Μέρκελ, τον Σαρκοζί και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι επικεντρώνουν την προσοχή τους σε περίπλοκα και αμφίβολα σχέδια για να καλύψουν τις ζημιές των τραπεζών τους» όπως γράφει.

Εχει καταρρακωθεί εντελώς το διεθνές κύρος της χώρας μας. Φτάσαμε στο έσχατο σημείο εξαθλίωσης να βγαίνει και να λέει ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να είχε μπει ούτε στο ευρώ ούτε στην ΕΕ ο… Ούγγρος (!!!) υπουργός Οικονομικών, Γκιόργκι Μάτολτσι. «Δεν έπρεπε να είχε επιτραπεί στην Ελλάδα να εισέλθει στην ΕΕ και ειδικότερα στην Ευρωζώνη… Θα πρέπει να συμφωνήσω με αυτούς που έλεγαν ότι ήταν μια κακή πολιτική απόφαση όταν επετράπη στην Ελλάδα να ενταχθεί» δήλωσε επί λέξει.

Αντίσταση στις εντολές των ηγετών της ΕΕ εκ μέρους των Ελλήνων προτείνουν κάποιοι άλλοι ξένοι αναλυτές. «Μια ελληνική κυβέρνηση δημοκρατικά υπεύθυνη θα υιοθετούσε μια πολύ πιο σκληρή γραμμή απέναντι στις ευρωπαϊκές αρχές» υποστηρίζει ο Αμερικανός Μαρκ Γουέισμπροτ σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα «Γκάρντιαν». «Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της επιβολής στον ελληνικό λαό μιας τιμωρίας δίχως τέλος» τονίζει.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22792&subid=2&pubid=63211201

 

Είδες η «Ευρώπη» τους;…

Posted by Συντ. Ομάδα On Ιούνιος - 22 - 2011

Γράφει: ο Νίκος ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

http://news.kozaninet.gr/wp-content/uploads/2011/06/bags-of-money1.jpg 380w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />O βρετανικός λαός βιώνει το μαρτύριο της χειρότερης λιτότητας από την εποχή που ο Τσόρτσιλ υποσχόταν στους Βρετανούς «δάκρυα και αίμα».

*

Ο πορτογαλικός λαός στενάζει υπό το βάρος του «δικού του» μνημονίου.

*

Ο ιρλανδικός λαός υφίσταται αλλεπάλληλα τσουνάμι οικονομικής αφαίμαξης.

*

Ο ελληνικός λαός – τα γνωστά…

*

Τα εισοδήματα και οι κοινωνικές παροχές, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των λαών της Ευρώπης έχουν μπει στο «γύψο».

***

Στην άλλη πλευρά:

*

Η BMW, η καλή εταιρεία που το 2008 είχε ανακοινώσει 8.000 απολύσεις εργαζομένων, στο πρώτο τρίμηνο του 2011 ανακοίνωσε κέρδη ύψους 1,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά… 360% από τα αντίστοιχα περσινά, που ήταν 0,323 δισ.

Σημειωτέον ότι η ιλλιγιώδης κερδοφορία της BMW συνεχίζεται ακάθεκτη από πέρσι. Συγκεκριμένα, το 2010 τα κέρδη της (3,23 δισ. ευρώ) έκλεισαν με αύξηση ύψους… 1.400 (%) έναντι των κερδών του 2009 (0,210 δισ.).

*

Η Deutsche Bank, ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός, ανακοίνωσε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2011 τα κέρδη της ανήλθαν στα 2,1 δισ. ευρώ. Αυξήθηκαν δηλαδή κατά 17% έναντι των κερδών ύψους 1,8 δισ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Από το 2009 που τα ετήσια κέρδη της έφτασαν τα 5 δισ. ευρώ η κερδοφορία της τράπεζας συνεχίζεται αδιατάρακτα.

Σημειωτέον ότι ο επικεφαλής της Deutsche Bank, ο κ. Ακερμαν, ήταν αυτός ο οποίος τον περασμένο Οκτώβρη, σε ειδική τελετή στο Βερολίνο, παρέδωσε στον κ. Παπανδρέου το βραβείο που του απένειμαν οι Γερμανοί. Πρόκειται για το βραβείο «Κβαντρίγκα/Δύναμη για Αλήθεια», (Quadriga), που όπως είπε ο Ακερμαν απονεμήθηκε στον Ελληνα πρωθυπουργό για «το θάρρος των αποφάσεών του για την αναδιάρθρωση της δημοσιονομικής πολιτικής της Ελλάδας…». Ανάμεσα στους προηγούμενους βραβευθέντας συγκαταλέγονται οι Χέλμουτ Κολ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, Μανουέλ Μπαρόζο, Σιμόν Πέρες, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κ.ά.

*

Η Total, η πολυεθνική του πετρελαίου ανακοίνωσε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2011 τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 35% και από 2,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, φέτος ανήλθαν στα 3,1 δισ. Ανοδική εμφανίζεται η κερδοφορία της Total και σε ετήσια βάση. Το 2009 είχε κέρδη 7,8 δισ. και το 2010 κέρδη 10,3 δισ. ευρώ (αύξηση 32%).

Η Total είναι μια από τις «αδελφές» που αυτήν την εποχή «βομβαρδίζει» τη Λιβύη, καθώς επιθυμεί οι εκεί κερδοφόρες μπίζνες της να συνεχιστούν υπό άλλο καθεστώς.

*

Η Vivendi, το πολυδαίδαλο βιομηχανικό σύμπλεγμα που οι δραστηριότητές του εκτείνονται από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση μέχρι τις τηλεπικοινωνίες και τα ψηφιακά παιχνίδια, επ’ ουδενί επλήγη από την κρίση.

Τα κέρδη της διατηρούνται σε σταθερά υψηλά επίπεδα: Το 2009 ήταν 2,6 δισ. ευρώ και το 2010 έκλεισαν στα 2,7 δισ. ευρώ.

*

Η France Telecom, το μονοπώλιο στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, είναι η εταιρεία που για το 2006 – προ κρίσης δηλαδή – είχε ανακοινώσει τις απολύσεις 17.000 εργαζομένων. Και τούτο παρότι το 2005 τα κέρδη της ύψους 5,7 δισ. ευρώ είχαν υπερδιπλασιαστεί έναντι του 2004. Πρόκειται για την εταιρεία που το σύστημα διοίκησής της, επιβάλλοντας συνθήκες εργασιακής βαρβαρότητας με στόχο να εξωθήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην παραίτηση, έχει οδηγήσει δεκάδες από αυτούς στην αυτοκτονία. Το τελευταίο θύμα αυτοπυρπολήθηκε πριν μερικές βδομάδες στο πάρκινγκ του ομίλου…

Η France Telecom για το 2009 και το 2010 ανακοίνωσε ότι τα προ φόρων κέρδη της ανήλθαν στα 15,8 και 15,6 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

***

Η BMW, η Total, η Vivendi, η France Telecom, η Deutsche Bank ήταν μερικά από τα συνολικά 48 μονοπώλια και πολυεθνικές με έδρα τη Γερμανία και τη Γαλλία που σε μια ασυνήθιστη κίνηση, με από κοινού επιστολή τους, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Le Monde», υποστηρίζουν ότι:

«Δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική στο κοινό ευρώ. Το ευρώ συμβολίζει την Ευρώπη του σήμερα. Η αποτυχία του θα αποτελούσε μοιραίο πλήγμα για την Ευρώπη».

*

Η παρέμβαση των πολυεθνικών υπέρ της ΕΕ, της Ευρωζώνης και του Ευρώ, γίνεται – θα το επαναλάβουμε – σε μια στιγμή που οι λαοί της Ευρώπης στενάζουν υπό τον «γύψο» της λιτότητας και των μνημονίων.

Αλλά, την ίδια ώρα, και ακριβώς επειδή τα βάρη της κρίσης μετακυλίονται στις πλάτες όσων δεν φταίνε για την κρίση,

τα κέρδη των μονοπωλίων – που προκάλεσαν την κρίση – ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

*

Οι λόγοι, επομένως, για την παρέμβαση των πολυεθνικών υπέρ των οργανισμών (ΕΕ), των μηχανισμών (Ευρωζώνη) και των εργαλείων τους (Ευρώ) που εγγυώνται ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί, είναι προφανείς…

 

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=6312729&publDate=22/6/2011

SPIEGEL: ΚΗΔΕΥΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ… ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟ!

Posted by Συντ. Ομάδα On Ιούνιος - 21 - 2011

http://news.kozaninet.gr/wp-content/uploads/2011/06/spiegeljune_1.jpg 312w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ!

…ΚΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ISKRA

Το SPIEGEL είναι ένα από τα πλέον έγκυρα περιοδικά της Γερμανίας και γενικότερα της Ευρώπης.
Το σημερινό του δημοσίευμα, με το οποίο κάνει τον επικήδειο του ευρώ…μετά ελληνικού σημαιοστολισμού, μάλλον δεν πρέπει να θεωρηθεί καθόλου τυχαίο!
Ο έξυπνος, προκλητικός τίτλος του, μπορεί να έχει κάποια εμπορική διάσταση αλλά δεν είναι διόλου τυχαίος.
Δεν πρόκειται για ένα δημοσίευμα «ανθελληνικό», όπως εύκολα παρουσιάστηκε από διάφορους εγχώριους κύκλους.

 

Όσοι διαβάσουν το δημοσίευμα θα αντιληφθούν ότι η Ελλάδα είναι μόνο η αφορμή, ίσως και το θύμα, για το επικείμενο τέλος του ευρώ.

Τη μεγάλη κρίση του ευρώ και το ενδεχόμενο άδοξο τέλος του ενιαίου νομίσματος το Spiegel τα αποδίδει στις αντιφάσεις του ίδιου του ευρώ και στο γεγονός ότι το ενιαίο νόμισμα αλυσσοδένει νομισματικά μεταξύ τους εντελώς άνισες εθνικές οικονομίες, που έχουν εντελώς διαφορετικά επίπεδα και κινούνται με πολύ διαφορετικές ταχύτητες!!!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΔΙΑΛΥΤΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Γι’ αυτό και σωστά τονίζει το Spiegel ότι δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί το ελληνικό πρόβλημα και κατ’ επέκταση το πρόβλημα της περιφέρειας της ευρωζώνης με πακέτα χρηματοδότησης και μνημονιακούς όρους.

Κι αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά δεν απαντούν στις αιτίες του προβλήματος που έφεραν Ελλάδα και ευρωπεριφέρεια σε αυτό το σημείο!

 

** Η iskra αναδημοσιεύει ρεπορτάζ για το περιεχόμενο του άρθρου του σημερινού Spiegel (Δευτέρα 20/06) από ιστοσελίδες, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να το δημοσιεύσει ολόκληρο:

 

Τον επικήδειο του ευρώ γράφει το Spiegel με φόντο την ελληνική σημαία

 

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ξαφνικά και αναμενόμενα» κυκλοφορεί τη Δευτέρα το νέο τεύχος του Spiegel. Πρόκειται για ένα εξώφυλλο πένθους. Σε αυτό απεικονίζεται το ευρώ σε ένα κάδρο με μαύρη ταινία πένθους πάνω στο φέρετρο του που είναι σκεπασμένο με ελληνική σημαία.

Το Spiegel υποστηρίζει ότι η Οικονομική και Νομισματική Ενωση εξελίσσεται στο μεγαλύτερο κίνδυνο για το μέλλον της Ευρώπης.

Στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνεται ότι το ευρώ αλυσοδένει μεταξύ τους εθνικές οικονομίες που δεν ταιριάζουν.

«Ωστόσο οι πολιτικοί ποντάρουν σε ολοένα νέα προγράμματα. Πρόκειται για λάθος δρόμο» σημειώνει.

«Το παλιό ευρώ στην αρχική του σύλληψη δεν υπάρχει πια, η ΟΝΕ δεν λειτουργεί, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Β», διαπιστώνει το δημοσίευμα. Σημειώνει ότι «μόνο λόγω του ευρώ το ελληνικό χρέος είναι πρόβλημα για όλους τους εταίρους και ταυτόχρονα κίνδυνος για το κοινό τους νόμισμα. Γιατί, αν αφήσουν την Ελλάδα να καταρρεύσει, η κρίση θα επεκταθεί ανεξέλεγκτα και σε άλλες αδύναμες οικονομικά χώρες. Αν, από την άλλη, οι πολιτικοί συνεχίσουν τα χρηματοδοτικά πακέτα, η ΟΝΕ θα καταλήξει σε μία αναδιανεμητική ένωση – πράγμα που οι επινοητές του ευρώ ήθελαν οπωσδήποτε να αποφύγουν».

Το πρόβλημα κατά το Spiegel είναι ότι το ευρώ συνδέει άρρηκτα ισχυρές και αδύναμες οικονομίες. «Γι’ αυτό και οι κρίσεις ορισμένων χωρών της Ευρωζώνης αποτελούν κρίση του ευρώ, αλλά και κρίση της Ευρώπης, των κυβερνήσεων και των θεσμών της. Και γι’ αυτό τώρα, ξαφνικά και αναμενόμενα, το θέμα αφορά και το πολιτικό εγχείρημα της Ευρώπης, το μέλλον και τη συνοχή της».

Το περιοδικό εκτιμά ότι «ενδεχόμενη διάλυση της νομισματικής ένωσης θα γύριζε δεκαετίες πίσω την Ευρώπη, η οποία ίσως να μην μπορέσει να συνέλθει από το χτύπημα. Ούτως ή άλλως η θέση της απειλείται από τις νέες οικονομικές δυνάμεις της Ασίας. Γι’ αυτό οι Ευρωπαίοι πολιτικοί θέλουν να υπερασπιστούν το ευρώ με κάθε τίμημα. Θέλουν να κερδίσουν χρόνο, ελπίζοντας ότι θα ησυχάσουν οι αγορές και θα αποδώσουν οι μεταρρυθμίσεις. Σ αυτή την προσπάθεια τους στηρίζει και ο οικονομικός κόσμος, με μια μεγάλη καμπάνια σε γερμανικά έντυπα υπέρ του ευρώ. Αλλά οι αιτίες την κρίσης του ευρώ είναι βαθύτερες. Η ΟΝΕ ήταν ένα κατασκεύασμα για ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και αυτό το είχαν επισημάνει από την αρχή ορισμένοι οικονομολόγοι».

Το Spiegel διαπιστώνει ότι «μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση όμως το χρήμα άρχισε να σπανίζει, οδηγώντας την ΟΝΕ στο χείλος της καταστροφής: Γιατί η Ευρώπη δεν έχει αναπτυχθεί παντού το ίδιο οικονομικά και τώρα το χάσμα πλουσίων και φτωχών χωρών διευρύνεται. Αν υπήρχαν ακόμα εθνικά νομίσματα, χώρες σαν την Ελλάδα ή την Πορτογαλία θα μπορούσαν να τα υποτιμήσουν και να βελτιώσουν έτσι την ανταγωνιστικότητά τους. Το μόνο μέσο που απομένει τώρα με το κοινό νόμισμα είναι η αδύναμες δημοσιονομικά χώρες να προβούν σε δραστικές περικοπές των δαπανών τους και να μειώσουν μισθούς και τιμές. Και αυτά τα προγράμματα λιτότητας είναι υποχρεωμένες να τις επιβάλουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΟΝΕ».

Σημειώνει επίσης ότι «η Ευρώπη κλυδωνίζεται οικονομικοτεχνικά και ως ιστορικό εγχείρημα έχει ήδη χρεοκοπήσει». Θέτει μάλιστα και το ζήτημα της ελλιπούς δημοκρατικής νομιμοποίησης των αποφάσεων που παίρνουν οι «ηγέτες-σωτήρες» σε μυστικές συνόδους και διαβουλεύσεις. Αποτέλεσμα είναι να φουντώνουν οι αντιδράσεις των πολιτών για τις κυβερνήσεις, «κυρίως οι νέοι είναι ανάστατοι με το τι κάνουν οι κυβερνήσεις με τα χρήματά τους και βγαίνουν κατά εκατομμύρια στους δρόμους», λέει το περιοδικό.

Παραθέτει τις δυσκολίες που έχουν όλες οι πιθανές επιλογές, από τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, μέχρι τη θεσμοθέτηση ευρωπαϊκού υπουργείου. Οικονομικών που πρότεινε ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, μέχρι την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, το Spiegel σημειώνει ότι «ίσως τελικά δώσουν τη λύση για την ΟΝΕ οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης και οι εκπρόσωποί τους: στην Αθήνα ή στη Λισσαβόνα, αν οι μεταρρυθμίσεις που τους ζητούν αποτύχουν λόγω της αντίστασης των διαδηλωτών. Ή στο Βερολίνο, όταν έλθει πράγματι η ώρα να καταβληθούν τα δισεκατομμύρια των εγγυήσεων των δανείων».

Παράλληλα, σε άλλο άρθρο του Spiegel αναφέρεται ότι το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών έχει επεξεργαστεί πρόταση για δανειακή βοήθεια έως 120 δισ. ευρώ που θα συμπληρώνεται με ομόλογα του προσωρινού ταμείου σταθερότητας EFSF για τη στήριξη των ελληνικών τραπεζών.

Τα ομόλογα αυτά, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, θα διοχετευτούν στη συνέχεια από την ελληνική κυβέρνηση στις τράπεζες, οι οποίες θα μπορούν να καταθέσουν τους τίτλους ως εγγυήσεις για τη χρηματοδότησή τους από την ΕΚΤ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Σόιμπλε θέλει να παρακάμψει τις αντιρρήσεις της ΕΚΤ, εξαιτίας των οποίων έχει αποτύχει μέχρι τώρα το σχέδιο εθελοντικής συμμετοχής ιδιωτών πιστωτών στο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας, σημειώνει το Spiegel.

Προκειμένου ο μηχανισμός διάσωσης EFSF να διαθέτει επαρκή μέσα για περαιτέρω βοήθεια, το χρηματοδοτικό του πλαίσιο θα πρέπει να διευρυνθεί, για να είναι πράγματι δυνατή η εκταμίευση των 440 δισ. ευρώ, που είχαν αποφασιστεί αρχικά ως αποθεματικό του μηχανισμού.

Επιπλέον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διπλασιάσουν τις εγγυήσεις τους για τον EFSF, που σημαίνει ότι το μερίδιο της Γερμανίας θα αυξηθεί από τα 123 στα 246 δις ευρώ.

http://www.iskra.gr/

Πώς έγινε το πλιάτσικο στην Ανατολική Γερμανία

Posted by Συντ. Ομάδα On Ιούνιος - 3 - 2011


Το λαμπρό σχέδιο του κ. Γιούνκερ

Από τον Δρόμο της Αριστεράς

Της Αλίκης Βεγίρη

Όταν τόσοι σπουδαίοι και μεγαλοσχήμονες πελάτες, όπως Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Hochtief, HSBC, Citigroup κ.λπ., συνωστίζονται στην ποδιά σου για ν’ αγοράσουν την πραμάτεια σου, δεν μπορείς παρά να είσαι υπερήφανος για την ποιότητα του εμπορεύματος που εκποιείς και συνάμα να νιώθεις ανώτερος για αυτά που δημιούργησες συγκριτικά με άλλους λαούς. Ας πούμε στην τύχη την Μπουρκίνα Φάσο, που, όσο κι αν ψάξουν, ούτε «ασημικά» θα βρουν, ούτε ποτέ τους θα καταφέρουν να προσελκύσουν όλη αυτή την «καλοσύνη».

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και ολόκληρος Γιούνκερ μπήκε στον κόπο να ρίξει τη μούρη του και να μας τείνει χείρα βοηθείας αναλαμβάνοντας να στήσει για χάρη μας υψηλοτάτων προδιαγραφών ευρωπαϊκό οργανισμό, εξοπλισμένο με την creme de la creme των ειδικών και επιφορτισμένο με την κοπιώδη εργασία της πώλησης, με τις καλύτερες – αναμφίβολα – τιμές, των πιο αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων της πατρίδας μας.

Όπως επίσης και να βάλει φρένο στις κακόβουλες διαδόσεις των Αγγλοσαξόνων, που μέσα από το διαβολικό τους όργανο, τους Financial Times, θέλουν την αξία της πατρίδας μας να μην υπερβαίνει κάποια 16 ψωρο-δισ. Οι συκοφάντες!

Έκανε μάλιστα και ενδελεχή βιβλιογραφική έρευνα και κατέληξε ότι καλύτερο μοντέλο οργάνωσης από την εταιρεία Treuhandanstalt δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί. Ε, για να το πει ο Γιούνκερ, έτσι πρέπει να ’ναι.

Ακόμη δεν είχαν προλάβει να συνέλθουν από τον ενθουσιασμό οι Γερμανοί, ένθεν και ένθεν του τείχους, από την αναπάντεχη επανένωση και το πρόγραμμα fast track ενσωμάτωσης της πρώην πλέον Ανατολικής Γερμανίας στις αγορές ήταν ήδη έτοιμο.

Κι επειδή «αγορές» χωρίς προηγούμενη ιδιωτικοποίηση δεν γίνεται, την 1η Ιουλίου 1990 γεννήθηκε η εταιρεία Treuhand, που, παρεμπιπτόντως, σημαίνει «εμπιστοσύνη». Στην κατοχή της περιήλθαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εξ ανατολών αδελφής, τουτέστιν δάση, γαίες, εταιρείες, βιομηχανίες, βιομηχανικός εξοπλισμός, κτήρια, όχι μόνο των εργοστασίων, αλλά και εξοχικές κατοικίες, παιδικοί σταθμοί κ.λπ., συνολικής αξίας 600 δισ. μάρκων, δηλαδή περίπου 300 δισ. ευρώ.

Στόχος, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ήταν η αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητάς τους και η γρήγορη πώληση όσων κρινόταν ότι περνούσαν τα αντίστοιχα stress-tests (οι υπόλοιπες διαλύονταν και κατέληγαν σε κάποια… χωματερή) σε ενδιαφερόμενους σοβαρούς, πάνω απ’ όλα, επενδυτές, οι οποίοι, σύμφωνα με ένα, όπως πάντα, αλάνθαστο σχέδιο, θα έφερναν δουλειές, θα κρατούσαν τον κόσμο στα μέρη του, θα ανέβαζαν το βιοτικό επίπεδο ώστε ν’ αγοράζει plasma ΤV και καγιέν και εν πάση περιπτώσει όλα τα καλούδια του δυτικού παραδείσου.

Η Τreuhand από το 1990 που ιδρύθηκε, μέχρι το 1994 που έκλεισε, μέσα σε τέσσερα δηλαδή χρόνια, κατάφερε να ιδιωτικοποιήσει γύρω στις 14.500 ανατολικογερμανικές εταιρείες και να κλείσει γύρω στις 3.500. Φυσικά μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα απαξίωσης δεν ήταν λίγα τα περιουσιακά στοιχεία που εκποιήθηκαν αντί πινακίου φακής με το αιτιολογικό ότι οι επενδυτές θα έριχναν το πολύτιμο κεφάλαιο μετά, αφού θα τις αγόραζαν.

Κι αυτό είχε αποτέλεσμα, με το τέλος του μεγαλύτερου παζαριού που είδε ποτέ η ανθρωπότης, η Treuhand να βρεθεί με το ταμείο ελλειμματικό κατά 300 δισ. μάρκα, δηλαδή 150 δισ. ευρώ, γεγονός που πιστοποιεί και το μέγεθος του ξεπουλήματος.

Όχι αδίκως, λοιπόν, οι Ανατολικογερμανοί έμειναν με την πίκρα στο στόμα, όχι μόνο για το ξεπούλημα, όχι μόνο για την αποσάθρωση της βιομηχανίας τους – ας μην ξεχνάμε ότι η πρώην Αν. Γερμανία ήταν το 10ο στη σειρά βιομηχανικό κράτος στον κόσμο – αλλά κυρίως για τη μαζική εξαπάτηση.

Η Treuhand στην τελική σούμα κατέστρεψε πολύ περισσότερα απ’ όσα δημιούργησε, εξαέρωσε τρεις στις τέσσερις θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, οι οποίες δεν αναπληρώθηκαν ούτε και αργότερα, όταν εισέβαλε το ελαφρύ ιππικό των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, απέλυσε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έφτασε την ανεργία τη δεκαετία του 1990 στο 21%, σε σύγκριση με το 9% του εθνικού μέσου όρου, και εξανάγκασε πολλούς Ανατολικογερμανούς να εγκαταλείψουν τις εστίες τους προς άγραν εργασίας αλλού.

Η πλημμυρίδα δε δυτικών προϊόντων μετέτρεψε ένα πρότερο θετικό ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών σε αρνητικό, γεγονός που έχωσε ακόμη πιο βαθιά στο χώμα όσες βιομηχανίες είχαν ακόμα απομείνει όρθιες από τη λεηλασία. Για το πώς δε ένα κοινό νόμισμα, εν προκειμένω το ευρώ, οδήγησε μια άλλη χώρα, πιο νότια, από πλεονάσματα σε εμπορικό έλλειμμα, το γνωρίζουμε ήδη από πρώτο χέρι και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε.

Οι περιοχές της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, ακόμη και σήμερα, μετά από είκοσι χρόνια, δεν λένε να συνέλθουν. Αν εξαιρέσει κανείς τις μεγάλες πόλεις, όπως Λειψία, Δρέσδη και Βερολίνο, στο υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που είναι παρόν είναι το κενό, η εγκατάλειψη, και η έλλειψη κατοίκων. Η ανεργία συνεχίζει να παραμένει σε διπλάσιο ποσοστό απ’ ό,τι στη Δύση και ο πληθυσμός συνεχίζει να αιμορραγεί είτε από ελάττωση του ποσοστού των γεννήσεων είτε από τη συνεχιζόμενη μετανάστευση. Έτσι είναι: όταν μια χώρα πεθαίνει, καμιά γυναίκα δεν μπορεί να πιάσει παιδί…

Παρ’ όλα αυτά το μέλλον της πρώην Αν. Γερμανίας προοιωνίζεται λαμπρό. Με την πτώση του ρυθμού γεννήσεων, με τη μετανάστευση και με τις πρόωρες εξόδους σε τόπους χλοερούς, ελαττώνεται ταυτόχρονα και το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, όπως και ο ρυθμός αναπλήρωσης αυτού, έτσι ώστε σε κάποια χρόνια η ανεργία να έχει σχεδόν εξαλειφθεί.

Και όσο πιο γρήγορα μειώνεται ο ενεργός πληθυσμός, τόσο περισσότερο μειώνεται και το ποσοστό ανεργίας. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Και ο κ. Γιούνκερ, απ’ ό,τι φαίνεται, έχει πολύ. Πάρα πολύ…

 

http://anemogastri.blogspot.com/


Κυνική παραδοχή του οικονομικού αναλυτή των Financial Times Deutschland, Thomas Fricke,σε άρθρο του στις 20/5.Εμείς οι αμαρτωλοί Ελληνες κατά την κυρία Μέρκελ συνεισφέρουμε στη μείωση του Γερμανικού χρέους με τη συναίνεση βέβαια της υποτελούς Κυβέρνησής μας.Διαβάστε παρακάτω την αναφορά του Βήματος στο άρθρο του Γερμανού.Για τους Γερμανομαθείς το άρθρο βρίσκεται εδώ

FT Deutschland: Γερμανία, ο μεγάλος κερδισμένος από την ελληνική κρίση
Κέρδος 10 δισ.ευρώ για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση από την πώληση ομολόγων και τη μείωση του γερμανικού χρέους

Σε άρθρο του επικεφαλής οικονομικού αναλυτή των Financial Times Deutschland, Thomas Fricke, που δημοσιεύεται με τίτλο «Ο αμαρτωλός Έλληνας πληρώνει» και υπότιτλο «Περίεργο, αλλά αληθινό: Κανείς δεν επωφελείται οικονομικά τόσο πολύ από την κρίση όσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι καιρός με αυτά τα περίπου 10 δις Ευρώ να καθησυχαστούν οι αμφισβητίες» αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής.

«Μπορεί οι Έλληνες να γνωρίζουν καλά το θέατρο, όμως και οι Γερμανοί δεν πάνε πίσω, ειδικά όταν πρέπει να γκρινιάξουν για το πόσα χρήματα χάνει ο Γερμανός φορολογούμενος. Και οι Γερμανοί βουλευτές διαμαρτύρονται για το ότι δεν μπορούν άλλο να συναινούν στην παροχή βοήθειας, καθώς έχουν φτάσει στο όριό τους. Ωστόσο, μέχρι τώρα μόνον οι Έλληνες πρέπει να πληρώσουν περισσότερους φόρους. Η Γερμανία δεν έχει πληρώσει ακόμα τίποτα. Αντίθετα, έχει ήδη αποκομίσει κέρδος από την κρίση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποκαλύψει ο γερμανός Υπουργός Οικονομικών στον λαό, και μάλιστα σε κάθε αναγνώστη της «Bild» χωριστά και στο κόμμα των Ελευθέρων Δημοκρατών».

Αναλύοντας το «γερμανικό κέρδος», ο αρθρογράφος υπενθυμίζει ότι για τα κεφάλαια που έλαβε η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει τόκο. Ήδη τα κέρδη από την πώληση ομολόγων προς την Ελλάδα κατ’ εντολήν της γερμανικής κυβέρνησης ανέρχονται σε 500εκ. Ευρώ περίπου – ή 157 Ευρώ για κάθε αναγνώστη της «Bild». Κέρδος προκύπτει και από το γεγονός ότι οι επενδυτές στρέφονται προς τα γερμανικά ομόλογα εξαιτίας της δυσπιστίας τους έναντι ομολόγων των υπερχρεωμένων χωρών της Ευρωζώνης. Το μακροπρόθεσμο επιτόκιο έχει πέσει στο 3,5% και το γερμανικό χρέος έχει μειωθεί. Χωρίς την ελληνική κρίση κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε. Κέρδη προκύπτουν και λόγω της συμμετοχής της Γερμανίας στην ΕΚΤ, η οποία πούλησε ομόλογα στην Ελλάδα. Η ελληνική κρίση συμπίεσε και το Ευρώ, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στη Γερμανία και μειώνοντας το εισαγωγικό επιτόκιο της ΕΚΤ τουλάχιστον κατά τα ¾ της μονάδας. Από όλα αυτά προκύπτει κέρδος 10 δις Ευρώ για την Γερμανία.

Η συμμετοχή της Γερμανίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης (22 δις Ευρώ) αφορά μόνον μεταφορά περιουσιακών στοιχείων, και όχι παροχή κεφαλαίων. Ακόμα και αν η Ελλάδα καταρρεύσει, η Γερμανία θα ικανοποιηθεί προνομιακά ως πιστωτής και θα έχει κρατήσει το κέρδος που θα έχει προκύψει μέχρι τη στιγμή της χρεοκοπίας.

Η αποτροπή της ελληνικής χρεοκοπίας εναπόκειται στη προθυμία χορήγησης βοήθειας προς την Ελλάδα Μόνον έτσι θα καθησυχαστούν οι αγορές και θα δοθεί η δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί. Η Γερμανία, καταλήγει ο αρθογράφος, μπορεί να βοηθήσει, προσφέροντας τα χρήματα που κέρδισε από την ελληνική κρίση.

http://zeidoron.blogspot.com/2011/05/blog-post_8687.html

Τι γίνεται στην Ισπανία;

Posted by Συντ. Ομάδα On Μάιος - 20 - 2011


Γράφει ο Dimos El Grec (Ανταποκριτής του taxalia στην Βαρκελώνη)

Δεν ήθελα να γράψω για την «Ισπανική Επανάσταση» αλλά μιας και το αναφέρατε θέλω απλά να μεταφέρω την άλλη γνώμη… της Ισπανικής Δεξιάς…

Λένε πως είναι πολύ ύποπτο που όλο αυτό γίνεται λίγες μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές και ότι γίνεται για να αποπροσανατολιστεί ο κόσμος και να μην πάει να ψηφίσει, όπως επίσης και να μην ακούγεται πολιτικός διάλογος και ο κόσμος να επικεντρωθεί σε αυτό το κίνημα.
Στα γκάλοπ για πρώτη φορά η Δεξιά ήταν πάνω από 10 μονάδες από τους σοσιαλιστές.
Η αλήθεια είναι ότι… το συγκεκριμένο κίνημα δεν είχε αρχικά κάποια συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά απλά διαμαρτυρόταν για την κρίση κτλ.
Σήμερα αποφάσισαν να ζητήσουν αλλαγή του εκλογικού νόμου των δημοτικών εκλογών (δηλαδή ανοιχτές λίστες, αντί με σειρά προτεραιότητας όπως είναι τώρα), και διάφορα άλλα όπως να μειωθεί η ανεργεία, τα δάνεια κτλ.
Δεν συμερίζομαι την άποψη ούτε των μεν ούτε των δεν, όμως είναι αλήθεια πως το κίνημα αυτό ξεκίνησε τώρα και ΟΧΙ όταν ο Θαπατέρο ανακοίνωσε σύνταξη στα 67 πριν κάτι μήνες, ούτε περικοπή 5% στους μισθούς, ούτε περικοπή 10% στην υγεία σε μερικές περιοχές, ούτε όταν η ανεργία άγγιξε τα 5.000.000 περίπου άτομα… Ξεκίνησε τώρα, λίγες μέρες πριν τις δημοτικές και πολύς κόσμος μπερδεύει το κίνημα Democracia Real Ya με άλλα κινήματα που καλούνα τον κόσμο να μην ψηφίσει….
Αυτά απλά για να ακουστεί και η άλλη άποψη και όχι μόνο αυτή που πλασάρουν τα ΜΜΕ (Ισπανικά και ευρωπαϊκά).
Χωρίς να παίρνουμε θέση, αλλά παραθέτοντας τα γεγονότα!

Dimos El Grec (Ανταποκριτής του taxalia στην Βαρκελώνη)

http://taxalia.blogspot.com/2011/05/blog-post_9333.html

Πῶς συνθλίβεται ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις (ΕΕ)

Posted by Συντ. Ομάδα On Μάιος - 12 - 2011

Ὑπουργοὶ ἐξωτερικῶν τοῦ σκληροῦ πυρῆνος χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης διεξήγαγαν μυστικὲς συνομιλίες στὸ Λουξεμβοῦργο τὴν νύχτα τῆς 6ης Μαΐου 2011, προκειμένου νὰ ἐξετάσουν τὶς συνέπειες τυχὸν ἐξόδου τῆς Ἑλλάδος ἐκ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἐπανόδου της στὴν δραχμή, καθὼς τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ ἤδη ἐπεσκοπήθη ὑπὸ ἑλληνικῶν παραγόντων.

Ἂν ἡ Ἑλλὰς ἐγκαταλείψῃ τὸ εὐρώ, ἡ κατάρρευσις τῆς Ε.Ε. καθίσταται ἀναπόφευκτος. «Διαρκούσης τῆς εὐρωπαϊκῆς κρίσεως χρέους, τὸ ἀδιανόητον κατέστη τρεῖς φορὲς ἀναπόφευκτον: πρῶτα ἡ Ἑλλάς, ἔπειτα ἡ Ἰρλανδία καὶ τώρα ἡ Πορτογαλία ἀπετάθησαν στοὺς ἑταίρους τους γιὰ σωτήριο συνδρομή, ἀφοῦ εἶχαν μάλιστα προηγουμένως ἐπιμείνει ὅτι οὐδέποτε θὰ ἔκαναν κάτι τέτοιο.» (LA Times, 15.04.2011) Ὁ δὲ London Guardian ἀναφέρει πὼς «ἡ Ἀθήνα εἶχε συζητήσει τὴν ἐκδοχὴ παντελοῦς ἐγκαταλείψεως τοῦ ἑνιαίου νομίσματος.» (06.05.2011)

 

 

 

Ἡ ἀσφυκτικῶς πιεζομένη Μέρκελ δὲν ἔχει καὶ πολλὲς ἐπιλογὲς καθὼς «πασχίζει γιὰ τὴν ἀνάκτησι τοῦ πολιτικοῦ της κύρους», σχολιάζουν κυνικῶς οἱ Τάιμς τοῦ Λὸς Ἄντζελες στὶς 4 Ἀπριλίου 2011. Ὁ συνεχὴς ἐκβιασμὸς βοηθείας ἀπὸ τὴν Γερμανία ἔχει στεγνώσει τὰ πηγαῖα ἀποθεματικά της καί, συνεπῶς, ἐκεῖνα ὁλοκλήρου τῆς ΕΕ. Ὅποτε μία χώρα χρειάζεται νὰ «στηριχθῇ» ὑπὸ τῆς Γερμανίας (ὑπὸ τὸν μανδύα τῆς ΕΕ), ἡ σπεῖρα τῆς Wall-Street, ὑπὸ τὴν ἀνεπίσημο καθοδήγηση τοῦ ἰουδαϊκοῦ θεσμοῦ τῆς FED (Federal Reserve System), παράγει νέα εἰκονικὰ χρεώγραφα CDS, ὡς πληρωτέα.

Ὅλα τὰ περιβόητα δάνεια πρὸς χῶρες τῆς ΕΕ ποὺ παρέχουν οἱ «ἀγορές», περιέχουν παραγράφους ποὺ καθυποτάσσουν τὶς χῶρες εἰς σύμφυτες πρὸς ταῦτα συνθῆκες περὶ CDS (Credit Default Swap, «γραμμάτια πιστοληπτικῆς ἀξίας»). Κατόπιν «οἱ ἀγορὲς» καθιστοῦν τὴν πληρωμὴ αὐτῶν τῶν εἰκονικῶν γραμματίων CDS ἀπαιτητὴν κατὰ βούλησιν. Μία ἀφανὴς χρηματιστικὴ κοινότης προωθεῖ ἀπαιτητικῶς τὰ γραμμάτια αὐτὰ τρισεκατομμυρίων εὐρὼ πρὸς πληρωμήν: «Μία μυστικὴ τραπεζικὴ ἐλὶτ ἐλέγχει τὸ ἐμπόριον παραγώγων … ἐννέα μέλη μιᾶς ἐκλεκτῆς ὁμάδος τῆς Wall-Street ἐπιλαμβάνονται ἀπὸ κοινοῦ νὰ προστατεύσουν τὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων τραπεζῶν κατὰ τὶς περὶ τὰ παράγωγα συναλλαγές, οἱ ὁποῖες συνιστοῦν ἕνα τῶν πλέον ἀνταποδοτικῶν – καὶ ἀμφισβητησίμων – τομέων χρηματισμοῦ. Κοινὸ τοὺς εἶναι ἀκόμη ἕνα μυστικό: οἱ λεπτομέρειες τῶν συναντήσεών τους – ἀκόμη δὲ καὶ οἱ ταυτότητές τους ἀνέκαθεν τηροῦνται αὐστηρῶς ἀπόρρητα.» (Τάιμς τῆς Ν. Ὑόρκης, 11-12-᾿10)

Ἡ πλέον ἀνεγνωρισμένη ἐφημερὶς τῆς Γερμανίας ἔγραψε: «Αὐτὰ τὰ «γραμμάτια πιστοληπτικῆς ἀξίας», προωρισμένα νὰ τινάξουν τὸ κοινὸ εὐρωπαϊκὸ νόμισμα στὸν ἀέρα, ἐμπορευματοποιοῦνται ὡς CDS (Credit Default Swaps) ἐντὸς μιᾶς μυστικοπαθοῦς χρηματιστικῆς ἐλίτ. Τὰ διαχειρίζονται πέντε τράπεζες ἐπενδύσεων, ἐντὸς τῶν σχετικῶν βιβλίων τῶν ὁποίων δὲν ἔχουν πρόσβασι οὔτε ἀκόμη κι οἱ ῥυθμιστικὲς («ἐπιβλέπουσες»…) ἀρχές. Ἐμπορεύονται ἐκτὸς τῶν ἐπισήμων καὶ προσβασίμων χρηματιστικῶν ἀγορῶν καὶ θεσμῶν. Καθὼς τοὺς παρέχεται ἐλεύθερο πεδίον δράσεως, μόνον αὐτὲς γνωρίζουν τὶ ποσὰ κυκλοφοροῦν στὶς διόδους τους» (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.03.2010, σελὶς 12).

Ἡ μυστικὴ χρηματιστικὴ ἐλίτ δύναται νὰ φουσκώνῃ τὰ ἀποκαλούμενα «δάνεια» ἀνεμπόδιστη καὶ χωρὶς κανένα ὅριο. Στὴν περίπτωσι τῆς Ἑλλάδος, ἡ «στήριξις» τῆς χώρας ηὔξησε τὸ χρέος της κατὰ 500% ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν. «Θεσμοὶ τῆς Wall-Street ἀπεκόμισαν μέσῳ εἰκονικῶν χρεωγράφων CDS κερδοσκοπικὴν ὠφέλεια πεντακοσίων ποσοστιαίων (%) μονάδων ἐντὸς τριμήνου κατὰ τὸ ξέσπασμα τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως.» (Spiegel.de, 05.05.2010)

Καθὼς ἐπισήμως ἡ κερδοσκοπία (ὑποτίθεται πὼς…) διώκεται σ᾿ ὅλες τὶς χῶρες, ἐπενόησαν τὴν μέθοδο τῶν παραγώγων (: στοιχήματα ἐπὶ στοιχημάτων) ὡς ἐναλλακτικὸν της ὑποκατάστατον. Περιττὸν νὰ διευκρινισθῇ ὅτι μόνον οἱ ἴδιοι αὐτοὶ μποροῦν νὰ κερδίσουν αὐτὰ τὰ στοιχήματα. Ἂν θέλουν, μποροῦν νὰ παρουσιάζουν κάθε μέρα νέα στοιχήματα καὶ κυριολεκτικῶς ν᾿ ἀπαιτοῦν πάραυτα ὁποιοδήποτε ὀφειλόμενο ποσόν. Ἐξ οὗ καὶ ἡ συνθλιβὴ τῆς Γερμανίας ὡς μοναδικοῦ κατ᾿ οὐσίαν χρηματοδότου τῆς ΕΕ, ἐξωθουμένης εἰς ἐξάντλησιν τῶν πόρων της. Ἐπὶ παραδείγματι, ἡ Ἑλλὰς «διεσώθη» τὸν Μάιο τοῦ 2010 μέσῳ ἐγγυήσεων ἀνερχομένων εἰς 110 δισεκατομμύρια εὐρώ· 25 πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐρωπαϊκῶν δανείων καὶ 85 πρὸς κάλυψιν τῆς φούσκας τῶν CDS. Ἕνα χρόνο μετά, ἡ Ἑλλὰς ὀφείλει πάλιν 330 δις εὐρὼ σὲ στοιχήματα CDS: «Αὐτὴν τὴν στιγμὴν ἡ Ἑλλὰς ὀφείλει 330 δισεκατομμύρια εὐρώ.»  (Spiegel.de, 07.05.2011)

Καθὼς αὐτὲς οἱ σιωνιστικὲς ὕαινες ἔχουν προηγουμένως καταστρέψει τὴν οἰκεία τους βάσι (ΗΠΑ), ὑποσκάπτοντας διὰ τοῦ τεχνηέντως κερδοσκοπικοῦ των ἀπατηλοῦ συστήματος τὸ δολλάριον, θέλουν νὰ γονατίσουν τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Κίνα, ὥστε νὰ ἐπικρατήσουν κατὰ τὴν κρίσιμη αὐτὴ  περίοδο νομισματικῶν πολέμων.

Εἶναι ἕνα σύστημα πλήρους οἰκονομικῆς ὑποτελείας, διὰ τοῦ ὁποίου θέλουν ν᾿ ἀπομυζήσουν ἀπὸ τὸν πλήρως πλέον ὑποδουλωμένο ὑπόλοιπο καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες χίλιες γενιὲς δυτικὸ κόσμο ἀσύλληπτα χρηματικὰ ποσά (στὸ ὅποιο ἑκάστοτε τρέχον νόμισμα) ἔναντι αὐτῶν τῶν ὑπογεγραμμένων «ἀσφαλίστρων» διασώσεως… Πρώτιστα δὲ ὀρέγονται τὴν ὁριστικὴν ὑποδούλωσιν καὶ ἁλυσόδεμα τῆς Γερμανίας.

Τὸ μέσον, λοιπόν, αὐτὸ «διασώσεως» χωρῶν ἢ καὶ τραπεζῶν ἀποτελεῖ κυριολεκτικῶς αἰωνία χρηματιστικὴν ὑποτέλεια, χωρὶς καμμίαν ἀπολύτως ὠφέλεια γιὰ τοὺς λῆπτες, συνιστῶν οὕτω γιγαντιαίαν ἀπάτη. Ὁ κ. Blankfein, τῆς Goldman Sachs, ἐκαυχήθη θρασύτατα πρὸ τοῦ κογκρέσου τὴν 27ην Ἀπριλίου 2010, ὅτι τὸ σύστημα οἰκονομικῆς ὑποτελείας θεμελιοῦται ἐπὶ στοιχημάτων ἄνευ φυσικῆς ὑποστάσεως: «Κάθε συμβόλαιο μελλοντικῆς ἀναφορᾶς πετρελαίου ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλου θὰ ἠδύνατο νὰ χαρακτηρισθῇ στοίχημα. … Ὡρισμένα ἐκ τῶν ἀντικειμένων τούτων στεροῦνται φυσικῆς ὑποστάσεως.»

Ἐγγυῶνται γιὰ κάποια ποσὰ («δάνεια») τὰ ὁποῖα οὐδέποτε ἔχουν μετουσιωθῆ σὲ πραγματικὲς ἐπενδύσεις, οὔτε κἂν δὲ σὲ σημαντικοῦ μεγέθους δάνεια. Τὰ ποσὰ ποὺ διεκδικοῦν, λοιπόν, ὡς ὀφειλόμενα (ΣτΜ: χωρὶς κἂν νἀ ἀναφερθοῦμε στοὺς τόκους των καὶ τοὺς τόκους τῶν τόκων!!!) ὑφίστανται μόνον κατὰ φαντασίαν.

Τὰ πολιτικά, ὅμως, ἀνδρείκελα τῆς σιωνιστικῆς ἐλὶτ τῶν τραπεζοχρηματιστικῶν ὑπερεθνικῶν βαμπίρ («ἀγορῶν») εἶναι ξεπουλημένα σ᾿ αὐτὰ, προδοτικοὶ ἀχυράνθρωποι τοῦ τερατώδους ἀντεθνικοῦ (ὑπὸ εὐρυτάτην ἔννοιαν) Συστήματος.

 

Πηγή: http://www.globalfire.tv/nj/11en/politics/stooge_eu.htm

 

http://www.armahellas.com/?p=3546

 


Διαβάστε απόσπασμα άρθρου του Τimo Soini  στη Wall Street Journal
Όταν είχα την τιμή να ηγηθώ της του κόμματος των Αληθινών Φιλανδών στην εκλογική νίκη τον Απρίλιο, κάναμε μια επίσημη υπόσχεση να αντιταχθούμε στα λεγόμενα bailouts της ευρωζώνης.
Οι διασώσεις είναι προδήλως κακό για την Ευρώπη, κακό για τη Φινλανδία και κακό για τις χώρες που έχουν αναγκαστεί να τις αποδεχθούν. Η Ευρώπη υποφέρει από την οικονομική γάγγραινα της αφερεγγυότητας, τόσο των δημόσιων όσο και ιδιωτικών. Και αν δεν ακρωτηριάσουμε αυτό που δεν μπορεί να σωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος δηλητηρίασης σε ολόκληρο το σώμα.

Η επίσημη εκδοχή είναι ότι η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έχουν πληγεί από μια κρίση ρευστότητας, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μια στιγμιαία έγχυση κεφαλαίου, μετά την οποία τα πάντα θα επιστρέψουν στο φυσιολογικό.
Αλλά αυτή η επίσημη εκδοχή είναι ένα ψέμα, τέτοιο που περνάει τους απλούς ανθρώπους της Ευρώπης για ηλίθιους. Αξίζουν πολύ καλύτερα από την πολιτική και τους ηγέτες τους
Οι πολιτικοί ηγέτες μας δανείζονται όλο και περισσότερα χρήματα για να αποπληρώσουν τις τράπεζες, οι οποίες επιστρέφουν την χάρη δανείζοντας ολοένα και περισσότερα χρήματα, στις κυβερνήσεις μας, διατηρώντας έτσι το καθεστώς να επιπλέει.
Σε μια πραγματική οικονομία της αγοράς, οι κακές επιλογές τιμωρούνται. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ . Όταν η αναπόφευκτη αποτυχία των υπερχρεωμένων χωρών της ευρωζώνης ήρθε στο φως, έγινε ένα μυστικό σύμφωνο.
Ήδη στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία είναι ερειπωμένες. Ποτέ δεν θα είναι σε θέση να αποθηκεύσoυν και να αναπτυχθούν αρκετά γρήγορα, ώστε να εξοφλήσουν τα χρέη με τα οποία οι Βρυξέλλες τους έχει φορτωθεί στο όνομα της σωτηρίας τους.
Και έτσι, η γάγγραινα εξαπλώνεται..

http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2011/05/imo-soini.html#more

Ακροδεξιά και ορθός λόγος

Posted by Συντ. Ομάδα On Απρίλιος - 29 - 2011

http://news.kozaninet.gr/wp-content/uploads/2011/04/neonazis-thumb-large.jpg 840w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για την άνοδο του ρεύματος της ακροδεξιάς σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σπανίως ωστόσο επιχειρείται η παράκαμψη των περιγραφικών στοιχείων της ερεύνης. Η μεταπολεμική ακροδεξιά άλλωστε δεν είναι δα και ένα χθεσινό φαινόμενο που ανέκυψε ερήμην των αναλυτών. Ποσοτικές αναλύσεις διαθέτουμε άφθονες και από την Αυστρία και από την Γαλλία. Πολύ φοβούμαι όμως πώς οι περισσότερες εξ αυτών ηκολούθησαν ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό μοντέλο είτε διότι όντως υπήρξε τέτοια πρόθεση, είτε διότι το μοντέλο αυτό ήτο «politically correct» εκείνη την εποχή με αποτέλεσμα δημοσκόποι και πολιτικοί αναλυτές να μην είναι απολύτως έντιμοι πρωτίστως απέναντι στον εαυτό τους.
Στην Βουλγαρία, στην Τσεχία, στην Ουγγαρία, στην Σλοβακία, στην Ιταλία, ακόμη και στην Βρετανία του μυθικού “προαιώνιου Κοινοβουλευτισμού”, η άκρα δεξιά σημειώνει ηχηρά εκλογικά αποτελέσματα σε επίπεδο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό. Ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του CNN είναι ενδεικτικό: «Ακροδεξιές ομάδες της Μεγάλης Βρετανίας υπεραμύνονται των σχέσεων τους με το Κόμμα του Τσαγιού». Ανησυχητικό δε είναι, ότι ο πρόεδρος Σαρκοζί, που υιοθέτησε έναν δεξιόστροφο Λόγο δεν φαίνεται να καρπώνεται σε μεγάλη διάρκεια την υποστήριξη του εκλογικού σώματος  αφού, τα πρόσφατα σκάνδαλα απομάκρυναν τους ψηφοφόρους από το κεντροδεξιό κόμμα. Από την άλλη, υπάρχει η αίσθηση στην Γαλλία ότι ο Λόγος του νυν Προέδρου ήτο περισσότερο ωφελιμιστικός με στόχο την «αλλίευση ψηφοφόρων», παρά για να ανταποκριθεί στην ανάγκες μίας από τις υποτίθεται πιο ώριμες “κοινωνίες των πολιτών” εις την Ευρώπη. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι παράδοξο ότι η Μαρίν Λεπέν καταγράφει στις δημοσκοπήσεις αξιοσημείωτα ποσοστά και με τα τωρινά δεδομένα σπρώχνει τον Σαρκοζί εκτός β’ γύρου..
Ως επιστέγασμα αυτής της τάσεως, το κόμμα των “Αληθινών Φιλανδών ” τετραπλασίασε σχεδόν το ποσοστό του και κατέστη ρυθμιστής του πολιτικού σκηνικού. (Πόσο απειλητικός άραγε να είναι ο επιθετικός προσδιορισμός “αληθινός” για αυτούς που κατά την εκτίμηση του κόμματος δεν είναι “αληθινοί”;) Γεννάται εύλογα το ερώτημα : μήπως τελικά τα ακροδεξιά κόμματα καλύπτουν ανάγκες της Ευρωπαϊκής κοινωνίας που τα αντίστοιχα κεντρώα αδυνατούν να εκφράσουν;
Σχεδόν σε όλες τις χώρες οι αναλυτές θεωρούν πως η πτώση των οικονομικών μεγεθών και η καλούμενη με τόση ευκολία (Ιδεολογικά φορτισμένη) “ξενο-φοβία” είναι πιθανότατα και οι κύριοι λόγοι της ανόδου των ποσοστών. Όμως ήκιστα συνδέουν τους δύο αυτούς όρους με την διαχείρισή τους από τα κεντρώα κόμματα της Ευρώπης. Χρόνια τώρα, ο Λόγος που αρθρώνεται από τα τελευταία, αναδιπλώνεται κατά το δοκούν (χρηστικά) και όχι ως Λόγος που εκφράζει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Η συνέργεια των πολιτικών κομμάτων από την άλλη με τον επιχειρηματικό κόσμο, τη στιγμή που ο πολίτης αισθάνεται ανίκανος να κυνηγήσει το μόνο εναπομείναν «αξιακό» όνειρο του σε μία εργαλειακή Ευρωπαϊκή οικονομία του στείρου αποτελέσματος, προκαλεί οργή που συχνά αποκωδικοποιείται ως ψήφος σε δημαγωγούς. Οι τελευταίοι, αντιλαμβανόμενοι το κενό, με χαρακτηριστική άνεση αρθρώνουν Λόγο αντισυμβατικό, που σε άλλη περίπτωση θα καλύπτετο κάτω από το πέπλο της κοινής μυστικής και ένοχης σιωπής των κεντρώων ως προς την άρθρωσή του. Ποιος όμως είναι αυτός που αρνήθηκε τον ανοικτό για την κοινωνία διάλογο σε μία φιλελεύθερη δημοκρατία;
Μάλλον για να είμαστε συνεπείς οφείλουμε να γυρίσουμε στον Φουκουγιάμα και την περίφημή του ρήση περί «τέλους της Ιστορίας». Πριν καλά καλά λήξει συναισθηματικά ο Ψυχρός Πόλεμος, ξεκίνησε στη Δύση η αντικατάσταση των παλιών Ιδεολογιών με μία νέα. Η νέα αυτή Ιδεολογία χαρακτηρίστηκε «φιλελεύθερη δημοκρατία», Ιδεολογία που εισήχθη νοηματοδοτικά στον Λόγο των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών κομμάτων. Επέκεινα αυτού, η Εθνική κοινωνία υπονομεύθηκε με τέτοια δυναμική από το κεντρώο φάσμα, χαρίζοντας την «επιστημονικότητα» της αποδομήσεως στην σοσιαλφιλελεύθερη αριστερά. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό έγινε για να καταπνιγεί ο μελλοντικός ολοκληρωτισμός από την ανάδυση ακροδεξιών στοιχείων που με τη σειρά τους είχαν αιματοκυλήσει την Ευρώπη, είναι προφανές ότι το εγχείρημα τούτο κάπου έχει αποτύχει.
Η Εθνική κοινωνία υποτίθεται ότι θα αποδομείτο εάν ο άνθρωπος ζούσε με ευμάρεια, θα ξεχνούσε την συλλογική του ταυτότητα και θα την αντικαθιστούσε με την ατομική. Έπειτα εισήχθησαν μετανάστες με στόχο να καλύψουν την κατώτερη τάξη (ρίχνοντας τους μισθούς) και εφόσον ο Ευρωπαίος ήτο οικονομικά εύρωστος θα ήτο και επαρκώς ανοιχτόμυαλος να υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες την καινούργια παγκόσμια πολυπολιτισμική κοινωνία. Παραμένει αναπάντητο ένα ερώτημα όμως: Πότε οι πολίτες της Ευρώπης επιζήτησαν να καταργηθεί η Εθνική κοινωνία; Η απάντηση είναι απλή… Ποτέ! Οποτεδήποτε τέθηκε εμμέσως δημοψηφισματικό δίλημμα, με μόνη την υπόνοια ότι μέρος της  Εθνικής Κυριαρχίας θα παραχωρηθεί στην ΕΕ (με αποκορύφωμα το Ευρω-Σύνταγμα) οι πολίτες των χωρών αυτών απήντησαν με ένα ισχυρό ΟΧΙ. Θεώρησαν τότε οι δήθεν οραματιστές της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, ως ανώτεροι του λαϊκού αισθήματος, ότι πάση θυσία η τελευταία πρέπει να αποτελέσει έναν μετα-Ιστορικό φορέα και μετέφεραν όλες τις διατάξεις του Ευρω-Συντάγματος στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.
Επανερχόμαστε έτσι λοιπόν στην άκρα δεξιά. Η άκρα δεξιά είναι, συν τοις άλλοις, η απάντηση των Ευρωπαίων πολιτών σε έναν εύσχημο Λόγο τριάντα συναπτών ετών, που επιδεικτικά τους αγνόησε. Η συντονισμένη Εθνική αποδόμηση ήτο ένα βίαιο πνευματικό εγχείρημα που με έμμεσο τρόπο, βίαια απαντάται, μέσω της κάλπης. Ένα ολόκληρο οικοδόμημα, αυτό της φιλελεύθερης δημοκρατίας των κεντρώων συνασπισμών, στήθηκε δίχως ουσιαστική κοινωνική προσταγή. Χειρίστηκε τον Λόγο με εργαλειακά ωφελιμιστικό τρόπο, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι οι υλικές αξίες θα αντικαταστήσουν τις υπαρξιακές που διέρχονται μέσω της ταυτότητος.
Τελικά οι αρνητές της Ιδεολογίας και δη μάλιστα της Εθνικής, χρόνια τώρα υποπίπτουν σε ένα μοιραίο σφάλμα. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν μέσω τεχνητών ιδεολογημάτων τις προαποφασισμένες επιλογές για την Οικονομία. Δεν αρθρώνουν έναν πραγματικό Ορθό Λόγο που να νοηματοδοτεί με ειλικρίνεια, κάτω από τις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών το μέλλον, την πορεία της κοινωνίας. Αντίθετα, με περίσσιο τυχοδιωκτισμό τον χρησιμοποιούν για να αναπαράγουν την Εξουσία. Δεν σκέφτηκαν όλοι αυτοί όμως την Θουκιδίδειο παράφραση : Όταν ο Λόγος καταστεί έρμαιο στα χέρια ακραίων ομάδων ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης; Ποιο θα είναι το δικό τους μέλλον; Φευ!

 

http://www.antibaro.gr/node/2979

Την αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν εξετάζει η Γαλλία

Posted by Συντ. Ομάδα On Απρίλιος - 23 - 2011

Εν μέσω κύματος Τυνήσιων μεταναστών που προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα από την Ιταλία

 

Η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής της συμφωνίας του Σένγκεν για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη, λόγω της συρροής πλήθους μεταναστών από την Τυνησία και τη Λιβύη, μέσω Ιταλίας, ανακοινώθηκε σήμερα από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της γαλλο-ιταλικής συνόδου κορυφής που θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη στη Ρώμη με τον Ιταλό πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί.

Την περασμένη Κυριακή η Γαλλία ανέστειλε την κυκλοφορία των τρένων από την ιταλική πόλη Βεντιμίλια προς τη νιοτοανατολική Γαλλία, κρίνοντας ότι αμαξοστοιχία στην οποία επέβαιναν διαδηλωτές, που ήθελαν να συνοδεύσουν τυνήσιους μετανάστες, δημιουργούσε κίνδυνο για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις από την ιταλική πλευρά.

Η Γαλλία είναι ενοχλημένη από την Ιταλία η οποία αποφάσισε να χορηγήσει άδειες παραμονής έξι μηνών σε περισσότερους από 20.000 Τυνήσιους που έχουν φθάσει στις ακτές της από τον Ιανουάριο, ώστε να μπορέσουν να συναντήσουν «φίλους και συγγενείς» στην Γαλλία και αλλού στην Ευρώπη.

«Υπάρχει ένας κανόνας που επικρατεί στη συμφωνία του Σένγκεν ο οποίος είναι ότι η πρώτη χώρα εισόδου διαχειρίζεται τους μετανάστες», υπενθύμισε τη Δευτέρα για το θέμα αυτό ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Κλοντ Γκεάν.

Τόνισε μάλιστα ότι οι αλλοδαποί, στους οποίους η Ιταλία δίνει προσωρινές άδειες παραμονής θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να διαμείνουν στη χώρα της δεύτερης παραμονής, αλλά και για να επιστρέψουν στη χώρα τους στη συνέχεια.

Αν δεν έχουν αυτούς τους πόρους, «θα οδηγήσουμε και πάλι τους ανθρώπους αυτούς στην Ιταλία, η οποία είναι η χώρα πρώτης παραμονής», σημείωσε ο Γκεάν.

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=270054

 

Μούγκα στη στρούγκα και όχι μπούγκα-μπούγκα

Posted by Συντ. Ομάδα On Απρίλιος - 19 - 2011

Του την «πέφτουν» όλα τα ΜΜΕ. Τον λοιδωρούν επειδή κυκλοφορεί ή καλεί στο εξοχικό του νεαρές κοπέλες. Τον κυνηγούν δικαστικά για σκάνδαλα (ενώ είναι δισεκατομμυριούχος). Τον έχουν στοχοποιήσει «βρίσκοντας» συνεχώς νέες ερωτικές παρτενέρ…Στην πατρίδα μου υπάρχει μία παροιμία που λέει «όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια»… μόνο που τους λείπουν και αυτά… τα κρεμαστάρια ντε! Γιατί, οι ίδιοι που τον κατηγορούν ως «παρ’ ολίγον» παιδεραστή κλείσανε μάτια, αφτιά και «κόλλησαν» τα χέρια τους σε βιντεοσκοπημένες παιδεραστίες επωνύμων της χώρας μας…! Οι ίδιοι που μέμφονται ως γυναικά τον Μπερλουσκόνι, θυμάμαι πως χειροκροτούσαν τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν μαθεύτηκε η σχέση του με τη Μιμή, αλλά και πως οι ίδιοι προέτασσαν το «επιχείρημα» του «άντρακλα» και του «γαμ@@ήκουλα» πρωθυπουργού…

Αυτοί οι ίδιοι, λοιπόν, το συνάφι της δημοσιογραφίας που έχει καταντήσει κακοπληρωμένο πορνίδιο των πολιτικών εξουσιών, σήμερα κατάπιαν τις γλώσσες τους. Ανάσα… άχνα δεν ακούγεται. Ούτε μία λέξη δεν γράφτηκε για την «γυριστή» που έκανε ο Μπερλουσκόνι στους «ανθρωπιστές» Ευρωπαίους, στέλνοντάς τους λαθρομετανάστες από την Λιβύη, αφού πρώτα τους είχε τροφοδοτήσει με την νόμιμη βίζα…!

Φωτιά στα μπατζάκια των Ευρωπαίων ηγετών, όταν τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν και τους απάντησε ο Μπερλουσκόνι: «Αυτή η Ευρώπη που μας θέλει δίπλα της στα εύκολα, αλλά στα δύσκολα μας κλείνει την πόρτα λέγοντάς μας πως «είναι δικό μας πρόβλημα», δεν είναι αυτό που σχεδιάστηκε»…

Με απλά λόγια, κάρφωσε τους Ευρωπαίους ανθρωπιστές, χαρακτηρίζοντάς τους ως εκμεταλλευτές, φασίστες και οτιδήποτε άλλο. Και πολύ καλά τους έκανε. Δεν είναι δυνατόν για προσωπικό σου όφελος να «χτίζεις» προβλήματα σε… συνεταίρους σου!!! Αυτό ονομάζεται επιχειρηματική απιστία. Και ο πολύ καλός επιχειρηματίας, κύριος Μπερλουσκόνι, ανάγκασε να ανοίξει τα σύνορά της η Γαλλία, και να πάρει «ειδικά μέτρα» η δημοκρατική Γερμανία…

Τι είπατε; Γιατί δεν έκανε το ίδιο ο Γιώργος Παπανδρέου και ο θίασος του; Επειδή, αγαπητοί μου, για να κάνεις κάτι τέτοιο απαιτούνται κοχόνες, απαιτείται χρήση του καβάλου στο παντελόνι, επειδή πρέπει όχι μόνο να δείχνεις αλλά και να είσαι άντρας. Και το τελευταίο είναι κάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση, πολύ κουβέντα πραγματικά, για την (ανθυπο)κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου…

Θυμάμαι, όταν άρχισε να διαφαίνεται το πρόβλημα που θα δημιουργήσουν οι λαθρομετανάστες στη χώρα μας, δημοσιογράφους και πολιτικούς (όλων των παρατάξεων) να εξανίστανται και να θέτουν ως απαγορευτική την έκδοση βίζας στους δύσμοιρους αυτούς ανθρώπους (στους λαθρομετανάστες αναφέρομαι) και την μετέπειτα μετάβασή τους σε ό,ποιο ευρωπαϊκό κράτος επιθυμούν… Ο ανθρωπισμός των γελοίων πολιτικών και των καλοπληρωμένων κονδυλοφόρων, έθετε ως προάσπιση του επιχειρήματος της παραμονής των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, το «Δουβλίνο ΙΙ»!!! Δεν ήταν δυνατόν, μας έλεγαν τότε, να παραβιάσουμε τη Συνθήκη του Δουβλίνου ΙΙ, αφού υπογράψαμε να κρατάμε στην χώρα μας τους (λαθρο)μετανάστες!!! Ουσιαστικά, βέβαια, ομολογούσαν πως με αυτή τους την τακτική δημιουργούσαν δύο (τουλάχιστον) κατηγορίες κατοίκων στην Ελλάδα: Τους ιθαγενείς, οι οποίοι και θα μπορούσαν να μετακινούνται ανέτως στην Ε.Ε. μόνο με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και τους νέο-έλληνες, οι οποίο θα ήταν εγκλωβισμένοι σε μία χώρα στην οποία δεν επιθυμούσαν να παραμείνουν. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι «σοφοί» της χώρας μας έλεγαν πως με βάση τη Συνθήκη «Δουβλίνο ΙΙ» η Ελλάδα είχε μετατραπεί σε μία ανοιχτή φυλακή και σε ένα δοχείο ανθρώπινων απορριμμάτων των ευρωπαίων ανθρωπιστών…!

Κανείς από τους γλοιώδεις της εξουσίας δεν τόλμησε να θέσει άμεσα θέμα ισότητας μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών. Κανείς τους δεν τόλμησε να προασπίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών και την εσωτερική ειρήνη και ασφάλεια της Ελλάδας (η χθεσινή ανακοίνωση – υπόδειξη της Αστυνομίας, μέσω της οποίας προτρέπεται ο γυναικείος πληθυσμός της χώρας να μην κυκλοφορεί στους δρόμους μετά τη δύση του ηλίου, τα λέει όλα…), αφού τα στοιχεία γύρω από την εγκληματικότητα μετατράπηκαν σε άκρως απόρρητα έγγραφα, άμεσα συνδεδεμένα με την ασφάλεια του κράτους.

Όλα αυτά τα ανθρωπάκια, έβαλαν μπροστά, σαν γερή ασπίδα του επιχειρήματός τους, το «Δουβλίνο ΙΙ». Και ήρθε ο γέρος, ο χαμένος πολιτικός, αυτός που βάζει σε πρώτη μοίρα τις προσωπικές του απολαύσεις και ηδονές, και τους «άδειασε» κυριολεκτικά. «Για ποια ενωμένη Ευρώπη να μιλάμε, όταν οι πολίτες της δεν μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα, για να μην απειληθούν οι κοινωνικές δομές και η ασφάλεια συγκεκριμένων χωρών;» Αυτό τους είπε ο κύριος Μπερλουσκόνι και πέταξε το «Δουβλίνο ΙΙ» και τις πληρωμένες παραφυάδες του στο καναβάτσο.

Όχι, δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση του Γιώργου Παπανδρέου, ούτε του κυρίου Ραγκούση, αλλά ούτε και του κυρίου Δρούτσα. Αυτοί έχουν άλλα να ασχοληθούν. Πρέπει να βρούνε τρόπο να προωθήσουν επικοινωνιακά τα συμφωνηθέντα, χωρίς να απειληθεί άμεσα το κεφάλι τους… Αν κι εδώ που τα λέμε, μία «επανάσταση» των (λαθρο)μεταναστών αυτή την χρονική στιγμή, θα τους έλυνε τα χέρια…

Λέτε να βάζω ιδέες σε κάποιους;

Κωνσταντίνος

Η είδηση όπως μεταδόθηκε από τα ΜΜΕ

Ιταλία: Ένταση με τη Γαλλία, μετά την απόφαση της δεύτερης, να μπλοκάρει στα σύνορα, τα ιταλικά τρένα που μεταφέρουν Αφρικανούς μετανάστες

Η Γαλλία έκλεισε σήμερα τα σύνορά της για όλα τα τρένα που προέρχονται από την Ιταλία και μεταφέρουν Αφρικανούς μετανάστες, προκαλώντας την επίσημη αντίδραση της Ρώμης που εκτοξεύει κατηγορίες ότι το Παρίσι παραβιάζει τις ευρωπαϊκές αρχές.

Οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι και η μεθοριακή αστυνομία ανέφεραν ότι η Γαλλία εμποδίζει όλα τα τρένα να περάσουν τα σύνορα από τη Βεντιμίλια με προορισμό το Μεντόν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Φράνκο Φρατίνι, έδωσε οδηγίες στον πρεσβευτή της χώρας στο Παρίσι να εκφράσει “την έντονη διαμαρτυρία της ιταλικής κυβέρνησης στις γαλλικές αρχές”, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου. Η Ιταλία ζητά “εξηγήσεις για τα μέτρα που αποφασίστηκαν” και τα οποία φαίνεται να είναι “παράνομα και να παραβιάζουν σαφώς τις ευρωπαϊκές αρχές”, προστίθεται στο κείμενο.

Το υπουργείο διευκρίνισε επίσης ότι το ιταλικό προξενείο στη Νίκαια της Γαλλίας “θα ξεκινήσει άμεσα επαφές με τις τοπικές αρχές για να ζητήσει εξηγήσεις για το θέμα”.

Η Ιταλία διαμαρτύρεται γιατί οι εταίροι της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την άφησαν μόνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τους χιλιάδες Τυνήσιους μετανάστες οι οποίοι έχουν αποβιβαστεί τις τελευταίες εβδομάδες στο νησάκι Λαμπεντούζα. Οι ιταλικές αρχές ξεκινήσαν να εφοδιάζουν τους μετανάστες με προσωρινές βίζες που τους επιτρέπουν να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, μια ενέργεια όμως που προκάλεσε αντιδράσεις εκ μέρους της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ορισμένες από τις χώρες της ΕΕ ανησυχούν ότι η προσφορά ασύλου σε πάρα πολλούς παράνομους μετανάστες θα ενθαρρύνει και άλλους να επιχειρήσουν να περάσουν παράνομα στην Ευρώπη.

Μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαρόνι, χαρακτήρισε “ακατανόητη” τη στάση της Γαλλίας και “σκληρή και άδικη απέναντι στην Ιταλία”. Πρόσθεσε ότι ελπίζει οι “φιλικές σχέσεις” των δύο χωρών θα αποκατασταθούν στη σύνοδο κορυφής στις 26 Απριλίου, όπου στα θέματα της ατζέντας περιλαμβάνεται και το μεταναστευτικό.

Στη Βεντιμίλια εκατοντάδες Ιταλοί συγκεντρώθηκαν στο σιδηροδρομικό σταθμό διαδηλώνοντας κατά της Γαλλίας και προσπάθησαν να πείσουν τους αστυνομικούς να τους επιτρέψουν να διαδηλώσουν έξω από το γαλλικό προξενείο στο Μεντόν.

Ένας εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στο ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa ότι η απόφαση για διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων είναι προσωρινό μέτρο που ελήφθη για λόγους ασφαλείας λόγω των διαδηλώσεων γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό.

http://olympia.gr/

ΤΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
9-Ιούλ-2015 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Αντώνης Κανάκης: για το δημοψήφισμα της Κυριακής: «Αυτή είναι η ήττα. Αυτή είναι η πραγματική χρεοκοπία»

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
4-Ιούλ-2015 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αντώνης Κανάκης: για το δημοψήφισμα της Κυριακής: «Αυτή είναι η ήττα. Αυτή είναι η πραγματική χρεοκοπία»

Προσοχή! Το ευρώ αποτελεί μέρος πολυσυσκευασίας. Δεν κυκλοφορεί ξεχωριστά!

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
15-Ιούν-2015 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσοχή! Το ευρώ αποτελεί μέρος πολυσυσκευασίας. Δεν κυκλοφορεί ξεχωριστά!

Καζάκης:Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΨΕΜΜΑΤΑ!

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
29-Ιαν-2015 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καζάκης:Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΨΕΜΜΑΤΑ!

Μήπως… υποτίθεται…;

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
20-Νοέ-2014 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μήπως… υποτίθεται…;

Η Ελλάδα στον γκρεμό: Πώς φτάσαμε ως εδώ….

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
30-Οκτ-2014 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Ελλάδα στον γκρεμό: Πώς φτάσαμε ως εδώ….

Ραχήλ Μακρή: Οι ΑΝΕΛ έχουν ύποπτη στάση (βίντεο)

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
8-Οκτ-2014 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ραχήλ Μακρή: Οι ΑΝΕΛ έχουν ύποπτη στάση (βίντεο)

Βίντεο με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, στις 12.9.2013

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
13-Σεπ-2014 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βίντεο με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, στις 12.9.2013

    Διαφημιζόμενοι


Add new tag CIA Cinema Facebook Αφγανιστάν Βαλκάνια Γερμανία Γεωργία Γκουαντάναμο Γκρουέφσκι ΕΛΛΑΔΑ Επαναστατικός Αγώνας Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρώπη ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Ιράκ Ιράν Ισραήλ Κοζάνη Κοσσυφοπέδιο Κύπρος Μακεδονία Μπαράκ Ομπάμα Μόσχα ΝΑΤΟ Νέα Τάξη Νέα τάξη Πραγμάτων Οικολόγων Πράσινων Ομπάμα Ουάσιγκτον Ουκρανία Παγκοσμιοποίηση Πακιστάν Ρωσία Σινεμά Σκόπια Ταλιμπάν Τελευτέα Νέα Τουρκία Χίλαρι Κλίντον γρίπη των χοίρων επίθεση λαθρομετανάστες τρομοκράτες. Higilight (5.782)
Home (28)
Slide (343)
Video (523)
ΑΙΓΑΙΟ (60)
ΑΙΣΧΟΣ (112)
άρθρα και κείμενά μας (19)
Βαλκάνια (98)
Γράφουν… (2.361)
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (70)
Διεθνή Νέα (546)
Δικαστικά (112)
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (1.048)
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (262)
ΕΛΛΑΔΑ (454)
Ενδιαφέροντα (542)
Επικαιρότητα (692)
Ευρωπαϊκά Νέα (193)
ΗΠΑ (69)
ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ (25)
ΘΡΑΚΗ (11)
ΘΡΗΣΚΕΙΑ (44)
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ (245)
ΙΣΤΟΡΙΑ (144)
Κοζάνη-Τοπικά Νέα (106)
Κυπριακό (154)
Μακεδονικό (91)
Νέα Τάξη (552)
Ντοκιμαντέρ (21)
Οικονομία (1.183)
Ομογένεια (14)
Πολιτική (2.167)
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (102)
προβοκάτσιες (53)
Ρωσία (27)
Σκοπιανό (29)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ (139)
ΤΟΥΡΚΙΑ (85)
υγεία (28)
Ψυχαγωγία (62)

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.