Monday, 18 June , 2018

News.kozaninet.gr

Ενημέρωση χωρίς όρια

Υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς της γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ με πρόθεση συγχώνευσης ΔΕΛΤΑ- ΜΕΒΓΑΛ και αναμενόμενες συνέργειες  23 € εκ. σε ετήσια βάση

Η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή προσυμφώνου εξαγοράς με την οικογένεια Παπαδάκη – Χατζηθεοδώρου που ελέγχει το 43% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., η οποία σε συνδυασμό με την υφιστάμενη συμφωνία της VIVARTIA με την οικογένεια της Μαίρης Χατζάκου της επιτρέπει, υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την απόκτηση μέσω της 100% θυγατρικής της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.,  ποσοστού τουλάχιστον 57.8% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Η εξαγορά προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις: (α) αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εγκρίσεων της τροποποίησης του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΕΒΓΑΛ A.E. που αφορά στη μεταβίβαση των μετοχών της, η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. θα αποκτήσει οριστικά το 14.8% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. έναντι τιμήματος 19.6€ εκ. περίπου από την οικογένεια Μαίρης Χατζάκου , η οποία θα διατηρήσει ποσοστό 13.6% περίπου με δικαίωμα προαίρεσης για πώλησή του στη VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και (β) υπό την προϋπόθεση της λήψης της απαραίτητης έγκρισης της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού θα  αποκτήσει ποσοστό  43% από την οικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου έναντι τιμήματος  57€ εκ.

Η συμφωνία με την  οικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου προβλέπει ότι με δεδομένη την πρόθεση συγχώνευσης των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και ΜΕΒΓΑΛ A.E. μετά την ολοκλήρωσή της, η οικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου θα έχει δικαίωμα μειοψηφικής συμμετοχής στο νέο εταιρικό σχήμα.

H ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των γαλακτοκομικών από το 1950 και σήμερα αποτελεί την πρώτη γαλακτοβιομηχανία στη Βόρειο Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της το 2009 ανήλθε σε 184€ εκ. και τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων περίπου σε 11€ εκ.

Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση ΔΕΛΤΑ – ΜΕΒΓΑΛ θα έχει συνολικές πωλήσεις 640€ εκ. εκ των οποίων τα 500€ εκ. περίπου πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα  140€ εκ.  στο εξωτερικό.

Η συνένωση των δύο εταιρειών προβλέπεται να έχει θετική επίδραση στη δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων από τις συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν, αφενός στα δίκτυα πωλήσεων και διανομών και αφετέρου στην αλυσίδα τροφοδοσίας και την παραγωγή των προϊόντων μας. Οι αναμενόμενες συνέργειες από την ως άνω συγχώνευση αναμένεται να είναι, σε βάθος τριετίας, 23€ εκ.  κατ’έτος


.

Logo Vivartia

Πατήστε εδώ για να δείτε το διάγραμμα των θυγατρικών της VIVARTIA σε μορφή .jpg.

 • CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LTD & CHARALAMBIDES DAIRIES LTD
  H Christis είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον τοµέα της παραγωγής και διανοµής γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Κύπρο. Είναι η µοναδική εταιρεία στην Κύπρο που δραστηριοποιείται παραγωγικά σε όλους τους τοµείς των γαλακτοκοµικών προϊόντων: παστεριωµένο γάλα, τυροκοµικά, γιαούρτι και κρέµα και που διαθέτει παραγωγική µονάδα UHT. http://www.christis.com.cy/
 • ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
  Βιομηχανία Γαλακτοκομικών προϊόντων Η εταιρεία συνέχισε το 2007 την παρουσίαση των προϊόντων της στη διεθνή έκθεση της Γερµανίας µε το slogan «SAY CHEESE… TASTE GREECE», ενώ συνεχίστηκαν οι εξαγωγές στις Σκανδιναβικές χώρες, στον Καναδά και στη Γαλλία.
 • ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
  Παραγωγή και εμπορία συμπυκωνμάτων ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών και πάσης φύσης κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών που συντελούν στην ανάπτυξη και θεραπεία των ζώων.
 • HELLENIC CATERING A.E.
  Παραγωγή καταψυγμένων προϊόντων κρέατος, ετοίμων προμαγειρεμένων καταψυγμένων φαγητών, σαλατών, σαλτσών και dressings. Η εταιρία εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης.
 • UNITED MILK COMPANY
  Η United Milk Company ηγείται της αγοράς των γαλακτοκοµικών στη Βουλγαρία και εξαγοράστηκε από τη VIVARTIA το 2007.  http://www.umc.bg/
 • GREENFOOD A.E.
  Η εταιρία GREENFOOD Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση οπωροκηπευτικών προϊόντων.
 • AGROTEAM E.O.O.D.
  Πρόκειται για εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής και εµπορίας γεωργικών προϊόντων µε έδρα τη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.
 • CREAMLINE GROUP
  Η εταιρεία δραστηριοποιείται µέσω 2 θυγατρικών στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία, στην παραγωγή, συσκευασία και εµπορία προϊό ντων σοκολατοποιίας και πραλίνας φουντουκιού.
  http://www.creamline.com
 • ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε.
  Η εταιρεία ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή µαρµε λάδας µε το brand name «Spin Span».
 • CHIPITA PARTICIPATIONS LTD
  Πρόκειται για εταιρεία συµµετοχών που δεν ασκεί παραγωγική δραστηριότητα και έχει έδρα της την Κύπρο. H Chipita Participations Ltd είναι ο µέτοχος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και συµµετέχει στις παρακάτω εταιρείες:

  • CHIPITA UKRAINE CYPRUS LTD
  • LATIN AMERICA SNACK FOODS
  • EDITA Food Industries
  • CHIPITA GERMANY
  • CHIPITA NIGERIA (CYPRUS) LTD
  • CHIPITA SAUDI ARABIA (CYPRUS) LTD
  • CHIPITA ITALIA
 • ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.
  Η ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ είναι θυγατρική της VIVARTIA ABEE κατά 51% και δραστηριοποιείται στην εµπορία καταψυγµένων ζυµών.
 • Σ. ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε.
  Η Σ. ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε. παράγει προϊόντα αρτοποιίας.
 • ΑΝΘΕΜΙΑ Α.Ε.
  Αντικείµενο της εταιρείας είναι η αντιπροσώπευση και διανοµή τροφίµων, ποτών, ζαχαρωδών και χαρτικών.
 • ΤΣΙΜΗΣ Α.Ε.
  ∆ραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία εύκαµπτων υλικών συσκευασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ
Η εταιρεία ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ) δραστηριοποιείται στον κλάδο των καταψυγµένων ζυµών.

Vivartia είναι η παραγωγή τροφίμων μάρκας ετερογενών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα . It is the 35th largest European company. Είναι η 35η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρία. Vivartia was formed by the merger of Delta Holding SA and Mechelany International SA This merger was led by Andreas Savvas Koudellou , former CEO of Delta; Theodoropoulos, majority shareholder of Chipita and Dimitrios Daskalopoulos , majority shareholder of Delta. Vivartia σχηματίστηκε από τη συγχώνευση της Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. και Mechelany International SA Η συγχώνευση αυτή ήταν υπό την ηγεσία του Ανδρέα Σάββα Koudellou , πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Delta? Θεοδωρόπουλος, πλειοψηφικός μέτοχος της Chipita και Δημήτριος Δασκαλόπουλος , μέτοχος πλειοψηφίας της Delta. This merger was the culmination of a highly successful improvement strategy put in place by Jenk in 2003. Η συγχώνευση αυτή ήταν το αποκορύφωμα μιας άκρως επιτυχημένη στρατηγική βελτίωσης τεθεί σε εφαρμογή από Jenk το 2003. The major shareholder was the Daskalopoulos Family until a 76.89% share was sold to the Marfin Investment Group . Ο βασικός μέτοχος ήταν ο Δασκαλόπουλος Οικογένεια μέχρι 76,89% των μετοχών πωλήθηκε στη Marfin Investment Group .

Today, Vivartia has 27 facilities, 13,500 employees, a commercial presence in 30 states and an estimated turnover of 1.3 billion euros for 2006. Σήμερα, η Vivartia έχει 27 εγκαταστάσεις, 13.500 άτομα, έχει εμπορική παρουσία σε 30 χώρες και εκτιμώμενο κύκλο εργασιών ύψους 1,3 δισεκατ. ευρώ για το 2006

.

Και διαβάστε τι γραφόταν για την Vivartia στης αρχές του χρόνου

Vivartia: Χρέη 956 εκατ. ζητούν παραλήπτη!

http://news.kozaninet.gr/wp-content/uploads/2010/09/vivartia.jpg 634w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Σε ατέλειωτο σήριαλ εξελίσσεται η προσπάθεια της Vivartia να… αναιρέσει την ενοποίηση των κλάδων της και να… σπάσει ξανά σε τέσσερις εταιρείες, γυρίζοντας το εταιρικό ρολόι μερικά χρόνια πίσω. Το ερώτημα που έχει μείνει αναπάντητο –και για να απαντηθεί θα πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους οι τραπεζίτες…- είναι πώς θα μοιρασθεί το ογκώδες χρέος του ομίλου, που πλησιάζει το 1 δισ. ευρώ και ήδη εμφανίζονται αρκετά προβλήματα στην εξυπηρέτησή του.

Ο ενιαίος όμιλος της Vivartia δημιουργήθηκε (υποτίθεται…) για να αξιοποιηθούν οι οικονομίες  κλίμακος μεταξύ των επιμέρους εταιρειών τροφίμων που τον συνθέτουν (Δέλτα, Chipita, Goody’s, Μπάρμπα Στάθης).

Αυτή η πολύπλοκη ενοποίηση αποφασίσθηκε να… αναιρεθεί και να δημιουργηθούν εκ νέου οι τέσσερις συνιστώσες εταιρείες, προφανώς επειδή οι οικονομίες κλίμακος δεν έχουν σήμερα ιδιαίτερη σημασία και η διοίκηση της MIG, βασικού μετόχου της Vivartia, επιδιώκει να αποκτήσει ευελιξία, για να προχωρήσει και σε στρατηγικές συνεργασίες στους επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων, αν όχι και σε πώληση θυγατρικών.

Αυτό το ιδιότυπο εταιρικό ράβε-ξήλωνε, όμως, φαίνεται ότι εξελίσσεται σε ένα σήριαλ μακράς διαρκείας και με απρόβλεπτη κατάληξη, καθώς δεν είναι σαφές μετά την απόσχιση των κλάδων πώς θα κατανεμηθούν τα δυσβάστακτα χρέη του ομίλου:

–         Η Vivartia, σύμφωνα με τις οικονομικές  καταστάσεις του 9μήνου 2009 έχει συνολικές υποχρεώσεις περίπου 956 εκατ. ευρώ, οι οποίες είναι σταθερές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Όμως, από το σύνολο των υποχρεώσεων, οι μακροπρόθεσμες έχουν μειωθεί σημαντικά (από 823,6 σε 494 εκατ. ευρώ) και έχουν εκτιναχθεί στα ύψη οι βραχυπρόθεσμες (από 132,4 σε 461,8 εκατ. ευρώ).

–         Η εταιρεία ήδη από το 2009 έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα εξυπηρέτησης των δανείων, εξαιτίας των όρων των ομολογιακών δανείων (covenants), σύμφωνα με τους οποίους η εταιρεία πρέπει να διατηρεί ελάχιστες αναλογίες καθαρού δανεισμού προς EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) και EBITDA προς καθαρά έξοδα τόκων. Το πρόβλημα αυτό ανέκυψε εξαιτίας της χαμηλής κερδοφορίας της Vivartia.

–         Στις οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου, η διοίκηση της εταιρείας σημείωνε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για τον επανακαθορισμό των όρων δανεισμού του συνόλου των μακροπρόθεσμων δανείων, οι οποίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2009.

–         Στο μεταξύ, όμως, παραμένει σε εκκρεμότητα και η κατανομή των δανείων στις τέσσερις νέες εταιρείες που θα πρέπει να δημιουργηθούν. «Η διαδικασία απόσχισης απαιτεί την κατανομή των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας», σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Το θέμα της κατανομής των δανειακών υποχρεώσεων δεν φαίνεται ότι είναι τόσο απλό, όσο θα περίμενε η διοίκηση της Vivartia. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η αρχική ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού ήταν 31/3/2009, αλλά πρόσφατα αποφασίσθηκε να μετατεθεί (αισίως…) δεκαπέντε μήνες μετά, στις 30/6/2010.

Η Vivartia θα πρέπει να ξεπεράσει αρκετά εμπόδια για να καταλήξει στην πολυπόθητη απόσχιση των κλάδων της, καθώς σε όλα τα στάδια θα πρέπει να δίνουν την έγκρισή τους οι πιστώτριες τράπεζες, που ήδη μέσα στο 2009 είχαν εμπλακεί σε δύσκολες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία για την τροποποίηση των όρων που η ίδια δεν ήταν πλέον σε θέση να εκπληρώνει.

Μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται επί… κινούμενης άμμου, καθώς η δύσκολη συγκυρία και η συνεχιζόμενη και το 2009 μείωση των πωλήσεων του κλάδου γαλακτοκομικών δεν επιτρέπουν στην Vivartia να εμφανίζει ικανοποιητικά EBITDA για να καλύπτει με ευκολία τους σχετικούς όρους των δανειακών συμβάσεων.

http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/vivartia–956—-2010011118651/

Comments are closed.

ΤΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
9-Ιούλ-2015 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Αντώνης Κανάκης: για το δημοψήφισμα της Κυριακής: «Αυτή είναι η ήττα. Αυτή είναι η πραγματική χρεοκοπία»

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
4-Ιούλ-2015 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αντώνης Κανάκης: για το δημοψήφισμα της Κυριακής: «Αυτή είναι η ήττα. Αυτή είναι η πραγματική χρεοκοπία»

Προσοχή! Το ευρώ αποτελεί μέρος πολυσυσκευασίας. Δεν κυκλοφορεί ξεχωριστά!

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
15-Ιούν-2015 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσοχή! Το ευρώ αποτελεί μέρος πολυσυσκευασίας. Δεν κυκλοφορεί ξεχωριστά!

Καζάκης:Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΨΕΜΜΑΤΑ!

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
29-Ιαν-2015 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καζάκης:Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΨΕΜΜΑΤΑ!

Μήπως… υποτίθεται…;

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
20-Νοέ-2014 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μήπως… υποτίθεται…;

Η Ελλάδα στον γκρεμό: Πώς φτάσαμε ως εδώ….

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
30-Οκτ-2014 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Ελλάδα στον γκρεμό: Πώς φτάσαμε ως εδώ….

Ραχήλ Μακρή: Οι ΑΝΕΛ έχουν ύποπτη στάση (βίντεο)

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
8-Οκτ-2014 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ραχήλ Μακρή: Οι ΑΝΕΛ έχουν ύποπτη στάση (βίντεο)

Βίντεο με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, στις 12.9.2013

Άρθρο του Συντ. Ομάδα
13-Σεπ-2014 I Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βίντεο με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, στις 12.9.2013

  Διαφημιζόμενοι


Add new tag CIA Cinema Facebook Αφγανιστάν Βαλκάνια Γερμανία Γεωργία Γκουαντάναμο Γκρουέφσκι ΕΛΛΑΔΑ Επαναστατικός Αγώνας Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρώπη ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Ιράκ Ιράν Ισραήλ Κοζάνη Κοσσυφοπέδιο Κύπρος Μακεδονία Μπαράκ Ομπάμα Μόσχα ΝΑΤΟ Νέα Τάξη Νέα τάξη Πραγμάτων Οικολόγων Πράσινων Ομπάμα Ουάσιγκτον Ουκρανία Παγκοσμιοποίηση Πακιστάν Ρωσία Σινεμά Σκόπια Ταλιμπάν Τελευτέα Νέα Τουρκία Χίλαρι Κλίντον γρίπη των χοίρων επίθεση λαθρομετανάστες τρομοκράτες. Higilight (5.782)
Home (28)
Slide (343)
Video (523)
ΑΙΓΑΙΟ (60)
ΑΙΣΧΟΣ (112)
άρθρα και κείμενά μας (19)
Βαλκάνια (98)
Γράφουν… (2.361)
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (70)
Διεθνή Νέα (546)
Δικαστικά (112)
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (1.048)
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (262)
ΕΛΛΑΔΑ (454)
Ενδιαφέροντα (542)
Επικαιρότητα (692)
Ευρωπαϊκά Νέα (193)
ΗΠΑ (69)
ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ (25)
ΘΡΑΚΗ (11)
ΘΡΗΣΚΕΙΑ (44)
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ (245)
ΙΣΤΟΡΙΑ (144)
Κοζάνη-Τοπικά Νέα (106)
Κυπριακό (154)
Μακεδονικό (91)
Νέα Τάξη (552)
Ντοκιμαντέρ (21)
Οικονομία (1.183)
Ομογένεια (14)
Πολιτική (2.167)
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (102)
προβοκάτσιες (53)
Ρωσία (27)
Σκοπιανό (29)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ (139)
ΤΟΥΡΚΙΑ (85)
υγεία (28)
Ψυχαγωγία (62)

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.